κατεχάλασεν
κατέχεας
κατέχεεν
κατέχει
κατέχειν
κατέχεον
κατέχετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κατέχω
κατεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κατέχω
κατέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: κατέχω
κατέχοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κατέχω
κατέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κατέχω
κατέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κατέχω
κατεχόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κατέχω
κατέχουσι
κατέχουσιν
κατεχρήσαντο
κατέχρισεν
κατεχρύσωσαν
κατεχρύσωσεν
κατέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hold back, hold up, hinder, prevent from going away
  • to hold down, suppress, seize, overcome
  • to restrain, check
  • to hold fast, keep (in memory)
  • to hold fast, retain
  • to possess, keep in one's possession
  • to confine, keep, hold in prison
  • to occupy, take into one's possession
  • to be bound (by law or disease)
  • to succeed in (doing something)
  • Nautical: to make for, head for, steer toward
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἔχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἐξέχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπέχω, ὑπερέχω
 • Forms:
  • κατεῖχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • καθέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθέξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καθέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κάτασχε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατασχεῖν Verb: Aor Act Infin
  • κατασχεθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • κατασχεθήτω Verb: Aor Pass imp 3rd Sing
  • κατάσχῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • κατάσχωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • κατείχετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • κατειχόμεθα Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
  • κατεῖχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • κατέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεσχέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατέσχον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέσχοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατέχειν Verb: Pres Act Infin
  • κατέχετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κατεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • κατέχον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • κατέχοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • κατέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • κατεχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • κατέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κατέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κατέχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • κατέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κατέχωμεν
κατέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κατέχω
κατεχωρίσθη