κατεχάλασεν
κατέχεας
κατέχεεν
κατέχει
κατέχειν
κατέχεον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταχέω
κατέχετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κατέχω
κατεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: κατέχω
κατέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κατέχω
κατέχοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: κατέχω
κατέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κατέχω
κατέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κατέχω
κατεχόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: κατέχω
κατέχουσι(ν)
κατεχρήσαντο
κατέχρισεν
κατεχρύσωσαν
κατεχρύσωσεν
κατέχω
 • Present
 • κατέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατέχετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κατέχειν Verb: Pres Act Infin
 • κατεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • κατέχον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • κατέχοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • κατέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κατεχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • κατέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατέχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • κατέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • κατεῖχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατείχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατειχόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st. Plur
 • κατεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • καθέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατασχεθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • κάτασχε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατασχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • κατασχεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κατάσχῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατάσχωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • κατέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεσχέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέσχοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
κατέχωμεν
κατέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: κατέχω
κατεχωρίσθη