διαυγάζω
 • Meaning:
  • to dawn
  • to display light dawn
  • to shine through, glimmer through
 • Forms:
  • διαυγάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
διαυγάσῃ
διαυγές
διαυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: transparent, lit.: diaphanous
 • Forms:
διαυλίζω
 • Meaning: to strain
 • Forms:
  • διυλισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc