διθάλασσον
διθάλασσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sandbank, reef
  • where two seas meet; having two seas, i.e., a sound with a double outlet
 • Forms:
  • διθάλασσον Adj: Acc Sing Masc
δίθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • at variance, double-minded
 • Substantival Meaning:
  • a dissenter
 • Forms: