διγαμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: second marriage
 • Forms:
δίγαμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • married to two people at the same time
  • married for the second time
διγλωσσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: being double-tongued
 • Forms:
δίγλωσσον
δίγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • negative: double-tongued, forked-tongued, deceitful, loose-tongued
  • positive: bilingual, speaking two languages
 • Forms:
διγλώσσου
δίγνωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of two minds, vacillating, double-minded
 • Forms:
  • διγνώμων Adj: Gen Plur MFN
διγνώμων
διγομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a double burden, double load, saddlebags
  • sheepfold
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg. 5:16
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
διγομίας