παραφαίνει
παραφαίνω
παραφέρειν
παραφέρεσθε
παραφερόμεναι
παραφέροντες
παραφέρω
παράφρονας
παραφρονέω
παραφρονήσει
παραφρόνησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραφρόνησιςπαραφρονήσεις
GENπαραφρονήεωςπαραφρονήσεων
DATπαραφρονήσειπαραφρονήσεσι(ν)
ACCπαραφρόνησινπαραφρονήσεις
παραφρονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, insanity, i.e., foolhardiness
 • Forms:
  • παραφρονίαν Noun: Acc Sing Fem
παραφρονίαν
παραφρονοῦντα
παραφρονῶν
παραφροσύνη
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραφροσύνηπαραφροσύναι
GENπαραφροσύνηςπαραφροσυνῶν
DATπαραφροσύνῃπαραφροσύναις
ACCπαραφροσύνηνπαραφροσύνας
VOCπαραφροσύνηπαραφροσύναι
παράφρων
παραφυάδας
παραφυάδες
παραφυάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little offshoot
παραφυάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an offshoot (from the main stem of a plant), side growth
 • Forms:
  • παραφυάδας Noun: Acc Plur Fem
  • παραφυάδες Noun: Nom Plur Fem
  • παραφυάσι Noun: Dat Plur Fem
  • παραφυάσιν Noun: Dat Plur Fem
παραφυάσι
παραφυάσιν
παραφυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of taking steps to safeguard (someone's life)
  • a guard, watch, garrison
 • Forms:
  • παραφυλακήν Noun: Acc Sing Fem
παραφυλακήν