παραχαράσσετε
παραχαράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to imitate, debase, counterfeit
 • Cognates: χαράσσω, παραχαράσσω
 • Forms:
  • παραχαράσσετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
παραχέειν
παραχειμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to winter, spend the winter
 • Cognates: χειμάζω
 • Forms:
  • παραχειμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • παραχειμάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παρακεχειμακότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
παραχειμάσαι
παραχειμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: winter in, a wintering over
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραχειμασίαπαραχειμασίαι
GENπαραχειμασίαςπαραχειμασιῶν
DATπαραχειμασίᾳπαραχειμασίαις
ACCπαραχειμασίανπαραχειμασίας
VOCπαραχειμασίαπαραχειμασίαι
παραχειμασίαν
παραχειμάσω
παραχέω
παραχράομαι
παραχρῆμα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immediately, at once, forthwith, presently, straightway, soon, at the thing itself, i.e., instantly
παραχρήσῃ
παραχωρέω
παραχωρήσαντες
παραχωρήσειν