παραχαράσσειν
παραχαράσσετε
παραχαρασσόντων
παραχαράσσω
 • Meaning: to imitate, debase, counterfeit, re-stamp
 • Forms:
  • παραχαράσσετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
παραχαραττόντων
παραχέειν
παραχειμάζω
 • Meaning: to winter, spend the winter
 • Forms:
  • παραχειμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • παραχειμάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παρακεχειμακότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
παραχειμάσαι
παραχειμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: winter in, a wintering over
 • Forms:
παραχειμασίαν
παραχειμάσω
παραχέω
 • Meaning: to pour near, pour upon
 • Forms:
  • παραχέειν Verb: Pres Act Infin
  • παρέχεε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • παρέχεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • παρέχεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
παραχράομαι
 • Meaning: to misuse, abuse
 • Forms:
  • παραχρήσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • παραχρήσῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
παραχρῆμα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immediately, at once, forthwith, presently, straightway, soon, at the thing itself, i.e., instantly
παραχρήσῃ
παραχωρέω
 • Meaning:
  • to go aside, make room, give place, retire
  • to concede
  • to leave something to the responsibility of someone
  • to deliver, hand over
 • Forms:
  • παραχωρήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • παραχωρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • παραχωρήσειν Verb: Fut Act Infin
παραχωρήσαντες
παραχωρήσαντος
παραχωρήσας
παραχωρήσειν
παραχωροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: παραχωρέω