εὐωδεστάτοις
εὐώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweet smelling, fragrant
 • Forms:
  • εὐωδεστάτοις Adj: Dat Plur masc superl
  • εὐώδους Adj: Gen Sing Neut
εὐωδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aroma, fragrance, odour, smell
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐωδίαεὐωδίαι
GENεὐωδίαςεὐωδιῶν
DATεὐωδίᾳεὐωδίαις
ACCεὐωδίανεὐωδίας
VOCεὐωδίαεὐωδίαι
εὐωδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have a sweet fragrance, give out sweet fragrance
 • Forms:
  • εὐωδιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εὐωδιάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
εὐωδιάζων
εὐωδίαν
εὐωδίας
εὐωδιάσατε
εὐώδου
εὐώδους
εὐωδώθη
εὐώδωκε
εὐώδωσα
εὐώδωσε
εὐώδωσεν
εὐώνυμα
εὐώνυμον
εὐώνυμος
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐώνυμοςεὐώνυμον
GENεὐωνύμου
DATεὐωνύμῳ
ACCεὐώνυμον
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐώνυμοιεὐώνυμα
GENεὐωνύμων
DATεὐωνύμοις
ACCεὐωνύμουςεὐώνυμα
εὐωνύμου
εὐωνύμῳ
εὐωνύμων
εὐωχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to treat or feed well, feast, entertain sumptuously
  • to wine and dine; entertain with good food
 • Cognates: εὐωχέω, συνευωχέω
 • Forms:
  • εὐωχοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing; Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • εὐωχούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐωχοῦντο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
εὐωχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • banquet, good cheer, feasting
  • wining and dining; entertaining with good food
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐωχίαεὐωχίαι
GENεὐωχίαςεὐωχιῶν
DATεὐωχίᾳεὐωχίαις
ACCεὐωχίανεὐωχίας
VOCεὐωχίαεὐωχίαι
εὐωχίαν
εὐωχίας
εὐωχοῦ
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing; Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐωχέω
εὐωχούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: εὐωχέω
εὐωχοῦντο