εὐαγγελία
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐαγγελίαεὐαγγελίαι
GENεὐαγγελίαςεὐαγγελίων
DATεὐαγγελίᾳεὐαγγελίαις
ACCεὐαγγελίανεὐαγγελίας
VOCεὐαγγελίαεὐαγγελίαι
εὐαγγέλια
εὐαγγελίαν
εὐαγγελίας
εὐαγγελίζεσθαι
εὐαγγελίζεσθε
εὐαγγελίζεται
εὐαγγελίζηται
εὐαγγελίζομαι
εὐαγγελιζόμεθα
εὐαγγελιζόμενοι
εὐαγγελιζομένοις
εὐαγγελιζόμενος
εὐαγγελιζομένου
εὐαγγελιζομένῳ
εὐαγγελιζομένων
εὐαγγελίζονται
εὐαγγελίζοντες
εὐαγγελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to declare good news, bring glad tidings
   • to bring the gospel, preach (the gospel)
  • Middle:
   • to proclaim glad tidings
   • to announce good news
  • Passive:
   • to receive good tidings
 • Forms:
  • εὐαγγελίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • εὐαγγελίζεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • εὐαγγελίζεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • εὐαγγελίζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • εὐαγγελίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • εὐαγγελιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • εὐαγγελιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • εὐαγγελιζομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • εὐαγγελιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • εὐαγγελιζομένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
  • εὐαγγελιζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • εὐαγγελιζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • εὐαγγελίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • εὐαγγελίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • εὐαγγελίζωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • εὐαγγελιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • εὐαγγελιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • εὐαγγελίσαι Verb: Aor Act Infin
  • εὐαγγελισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • εὐαγγελισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • εὐαγγελισαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • εὐαγγελισαμένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • εὐαγγελίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • εὐαγγελίσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • εὐαγγελισηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • εὐαγγελισθέν
   • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
   • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • εὐαγγελισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • εὐαγγελισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • εὐαγγελίσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • εὐηγγελίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • εὐηγγελίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • εὐηγγελισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • εὐηγγελισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • εὐηγγελίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • εὐηγγελίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • εὐηγγέλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐηγγέλισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐηγγελίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εὐηγγελίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • εὐηγγελισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
εὐαγγελίζωμαι
εὐαγγελιῇ
εὐαγγέλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gospel, good news, good message, good tidings
  • reward of good news received (given to the messenger)
 • Forms:
  • εὐαγγέλια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • εὐαγγελλιου Noun: Gen Sing Neut
  • εὐαγγελίῳ Noun: Dat Sing Neut
εὐαγγελλιου
εὐαγγελιοῦνται
εὐαγγελίσαι
εὐαγγέλισαι
εὐαγγελισάμενοι
εὐαγγελισάμενος
εὐαγγελισαμένου
εὐαγγελισαμένων
εὐαγγελίσασθαι
εὐαγγελίσησθε
εὐαγγελισηται
εὐαγγελισθέν
εὐαγγελισθέντες
εὐαγγελισθήτω
εὐαγγελισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: good news
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMεὐαγγελισμόςεὐαγγελισμοί
GENεὐαγγελισμοῦεὐαγγελισμῶν
DATεὐαγγελισμῷεὐαγγελισμοῖς
ACCεὐαγγελισμόνεὐαγγελισμούς
VOCεὐαγγελισμέεὐαγγελισμοί
εὐαγγελιστάς
εὐαγγελιστῇ
εὐαγγελιστήν
εὐαγγελιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: evangelist, a preacher of the gospel
 • Forms:
  • εὐαγγελιστῇ Noun: Dat Sing Masc
  • εὐαγγελιστήν Noun: Acc Sing Masc
  • εὐαγγελιστάς Noun: Acc Plur Masc
  • εὐαγγελιστοῦ Noun: Gen Sing Masc
εὐαγγελιστοῦ
εὐαγγελίσωμαι
εὐαγγελιῶ
εὐαγγελίῳ
εὐαγγελίων
εὐάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to be taken, easily caught
εὐανδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • valour (on the battlefield)
  • manliness, abundance of men, store of goodly men
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐανδρίαεὐανδρίαι
GENεὐανδρίαςεὐανδριῶν
DATεὐανδρίᾳεὐανδρίαις
ACCεὐανδρίανεὐανδρίας
VOCεὐανδρίαεὐανδρίαι
εὐανδρίας
εὐανθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: beautifully blooming (plants)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐανθήςεὐανθές
GENεὐανθοῦς
DATεὐανθεῖ
ACCεὐανθῆεὐανθές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐανθεῖςεὐανθῆ
GENεὐανθῶν
DATεὐανθέσι(ν)
ACCεὐανθεῖςεὐανθῆ
εὐανθῶν
εὐαπάντητον
εὐαπάντητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: affable, courteous
 • Forms:
  • εὐαπάντητον Adj: Acc Sing Fem
εὐάρεστα
εὐαρέστει
εὐαρεστεῖν
εὐαρεστεῖται
εὐαρεστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to please, be pleasing (to someone)
   • to conduct oneself to the satisfaction of
  • Passive:
   • to be pleased, take delight
   • to be satisfied (with something)
 • Forms:
  • εὐαρεστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • εὐαρεστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • εὐαριστείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • εὐαρεστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐαρέστει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • εὐαρεστεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • εὐαρεστηκέναι Verb: Pres Act Infin
  • εὐαρεστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • εὐαρεστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐαρεστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • εὐηρέστει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • εὐηρεστηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • εὐηρέστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • εὐηρέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐηρέστησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐηρέστουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
εὐαρεστηκέναι
εὐαρεστηκότων
εὐαρεστῆσαι
εὐαρεστήσῃ
εὐαρέστησιν
εὐαρέστησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: being pleased
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐαρέστησιςεὐαρεστήσεις
GENεὐαρεστήεωςεὐαρεστήσεων
DATεὐαρεστήσειεὐαρεστήσεσι(ν)
ACCεὐαρέστησινεὐαρεστήσεις
εὐαρεστήσω
εὐαρεστήσωμεν
εὐάρεστοι
εὐάρεστον
εὐάρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: acceptable, pleasing, well-pleasing; fully agreeable
 • Forms:
  • εὐάρεστα Adj: Nom Sing Fem; Nom/Acc Plur Neut
  • εὐάρεστοι Adj: Nom Plur Masc
  • εὐάρεστον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Fem
  • εὐαρέστους Adj: Acc Plur Masc
εὐαρέστους
εὐαρέστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: acceptably, please well; quite agreeably
εὐαριστείτω
εὐάρμοστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: well-joined, harmonious
 • Forms:
  • εὐαρμόστου Adj: Gen Sing Neut
εὐαρμόστου