εὐαγγελία
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐαγγελίαεὐαγγελίαι
GENεὐαγγελίαςεὐαγγελίων
DATεὐαγγελίᾳεὐαγγελίαις
ACCεὐαγγελίανεὐαγγελίας
VOCεὐαγγελίαεὐαγγελίαι
εὐαγγέλια
εὐαγγελίαν
εὐαγγελίας
εὐαγγελίζεσθαι
εὐαγγελίζεσθε
εὐαγγελίζεται
εὐαγγελίζηται
εὐαγγελίζομαι
εὐαγγελιζόμεθα
εὐαγγελιζόμενοι
εὐαγγελιζομένοις
εὐαγγελιζόμενος
εὐαγγελιζομένου
εὐαγγελιζομένῳ
εὐαγγελιζομένων
εὐαγγελίζονται
εὐαγγελίζοντες
εὐαγγελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to declare good news, bring glad tidings
   • to bring the gospel, preach (the gospel)
  • Middle:
   • to proclaim glad tidings
   • to announce good news
  • Passive:
   • to receive good tidings
 • Forms:
 • Present
 • εὐαγγελίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εὐαγγελίζεται
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • εὐαγγελίζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • εὐαγγελίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • εὐαγγελιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εὐαγγελιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • εὐαγγελιζομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • εὐαγγελιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • εὐαγγελιζομένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
 • εὐαγγελιζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • εὐαγγελιζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • εὐαγγελίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • εὐαγγελίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • εὐαγγελίζωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Imperfect
 • εὐηγγελίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • εὐηγγελίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • εὐαγγελιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • εὐαγγελιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • εὐαγγελίζεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • εὐαγγελίσαι Verb: Aor Act Infin
 • εὐαγγελισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • εὐαγγελισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • εὐαγγελισαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • εὐαγγελισαμένων Verb: Aor Mid Part Gen Plur Masc
 • εὐαγγελίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • εὐαγγελίσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
 • εὐαγγελισηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • εὐαγγελισθέν
  • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
 • εὐαγγελισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • εὐαγγελισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • εὐηγγελισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • εὐηγγελισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • εὐηγγελίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εὐηγγελίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • εὐηγγέλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐηγγέλισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐηγγελίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εὐηγγελίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εὐαγγελίσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Perfect
 • εὐηγγελισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
εὐαγγελίζωμαι
εὐαγγελιῇ
εὐαγγέλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gospel, good news, good message, good tidings
  • reward of good news received (given to the messenger)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεὐαγγέλιονεὐαγγέλια
GENεὐαγγελίουεὐαγγελίων
DATεὐαγγελίῳεὐαγγελίοις
ACCεὐαγγέλιονεὐαγγέλια
εὐαγγελίου
εὐαγγελιοῦνται
εὐαγγελίσαι
εὐαγγέλισαι
εὐαγγελισάμενοι
εὐαγγελισάμενος
εὐαγγελισαμένου
εὐαγγελισαμένων
εὐαγγελίσασθαι
εὐαγγελίσησθε
εὐαγγελισηται
εὐαγγελισθέν
εὐαγγελισθέντες
εὐαγγελισθήτω
εὐαγγελισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: good news
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMεὐαγγελισμόςεὐαγγελισμοί
GENεὐαγγελισμοῦεὐαγγελισμῶν
DATεὐαγγελισμῷεὐαγγελισμοῖς
ACCεὐαγγελισμόνεὐαγγελισμούς
VOCεὐαγγελισμέεὐαγγελισμοί
εὐαγγελιστάς
εὐαγγελιστῇ
εὐαγγελιστήν
εὐαγγελιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: evangelist, a preacher of the gospel
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMεὐαγγελιστήςεὐαγγελισταί
GENεὐαγγελιστοῦεὐαγγελιστῶν
DATεὐαγγελιστῇεὐαγγελισταῖς
ACCεὐαγγελιστήνεὐαγγελιστάς
εὐαγγελιστοῦ
εὐαγγελίσωμαι
εὐαγγελιῶ
εὐαγγελίῳ
εὐαγγελίων
εὐάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to be taken, easily caught
εὐανδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • valour (on the battlefield)
  • manliness, abundance of men, store of goodly men
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐανδρίαεὐανδρίαι
GENεὐανδρίαςεὐανδριῶν
DATεὐανδρίᾳεὐανδρίαις
ACCεὐανδρίανεὐανδρίας
VOCεὐανδρίαεὐανδρίαι
εὐανδρίας
εὐανθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: beautifully blooming (plants)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐανθήςεὐανθές
GENεὐανθοῦς
DATεὐανθεῖ
ACCεὐανθῆεὐανθές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐανθεῖςεὐανθῆ
GENεὐανθῶν
DATεὐανθέσι(ν)
ACCεὐανθεῖςεὐανθῆ
εὐανθῶν
εὐαπάντητον
εὐαπάντητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: affable, courteous
 • Forms:
  • εὐαπάντητον Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
εὐάρεστα
εὐαρέστει
εὐαρεστεῖν
εὐαρεστεῖται
εὐαρεστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to please, be pleasing (to someone)
   • to conduct oneself to the satisfaction of
  • Passive:
   • to be pleased, take delight
   • to be satisfied (with something)
 • Forms:
  • εὐαρεστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • εὐαρεστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • εὐαριστείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • εὐαρεστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐαρέστει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • εὐαρεστεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • εὐαρεστηκέναι Verb: Pres Act Infin
  • εὐαρεστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • εὐαρεστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • εὐαρεστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • εὐηρέστει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • εὐηρεστηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • εὐηρέστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • εὐηρέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐηρέστησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • εὐηρέστουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
εὐαρεστηκέναι
εὐαρεστηκότων
εὐαρεστῆσαι
εὐαρεστήσῃ
εὐαρέστησιν
εὐαρέστησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: being pleased
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεὐαρέστησιςεὐαρεστήσεις
GENεὐαρεστήεωςεὐαρεστήσεων
DATεὐαρεστήσειεὐαρεστήσεσι(ν)
ACCεὐαρέστησινεὐαρεστήσεις
εὐαρεστήσω
εὐαρεστήσωμεν
εὐάρεστοι
εὐάρεστον
εὐάρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: acceptable, pleasing, well-pleasing; fully agreeable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐάρεστοςεὐάρεστον
GENεὐαρέστου
DATεὐαρέστῳ
ACCεὐάρεστον
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐάρεστοιεὐάρεστα
GENεὐαρέστων
DATεὐαρέστοις
ACCεὐαρέστουςεὐάρεστα
εὐαρέστους
εὐαρέστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: acceptably, please well; quite agreeably
εὐαριστείτω
εὐάρμοστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: well-joined, harmonious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐάρμοστοςεὐάρμοστον
GENεὐαρμόστου
DATεὐαρμόστῳ
ACCεὐάρμοστον
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐάρμοστοιεὐάρμοστα
GENεὐαρμόστων
DATεὐαρμόστοις
ACCεὐαρμόστουςεὐάρμοστα
εὐαρμόστου