εὖγε
 • Parse:Adverb
 • Meaning: well done! excellent!
εὐγένεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nobility of birth, high descent
  • gait and appearance typical of noble birth
 • Cognates: συγγένεια
 • Forms:
  • εὐγενείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • εὐγενίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
  • εὐγένειαν Noun: Acc Sing Fem
  • εὐγενείας Noun: Gen Sing Fem
top
εὐγενείᾳ
εὐγένειαν
εὐγενείας
εὐγενεῖς
εὐγενέστεροι
εὐγενῆ
εὐγενής
εὐγενίαν
εὐγενίζω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ennoble
 • Forms:
  • εὐγενίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
εὐγενίσας
εὐγενῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning: nobly, bravely, well-born, of noble race, of high descent
εὔγεως
 • Parse:
 • Meaning: of good soil
εὐγλωττία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: glibness, fluency of speech
εὐγνωμοσύνη
εὐγνωμοσύνην
top
εὔγνωστοι
εὔγνωστος