δέξαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: δέχομαι
δεξαμενάς
δεξαμενή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a reservoir, tank, cistern, trough
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδεξαμενή 
GEN  
DAT  
ACC δεξαμενάς
δεξαμένη
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: δέχομαι
δεξάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: δέχομαι
δεξαμένοις
δεξάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δέχομαι
δεξαμένων
 • Parse: Verb: Aor mid part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: δέχομαι
δέξασθαι
δέξασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: δέχομαι
δεξάσθω
δέξεται
δέξῃ
δέξηται
δεξιά
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: δεξιός
δεξιᾷ
δεξιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to greet with the right hand
  • to approve, welcome
 • Forms:
  • δεξιασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
δεξιαῖς
δεξιάν
δεξιάς
δεξιᾶς
δεξιασθείς
δεξιοβάλους
δεξιοβόλος
δεξιοῖς
δεξιολάβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a body-guard, guardsman, spearman, right-hand guard
 • Forms:
  • δεξιολάβους Noun: Acc Plur Masc
δεξιολάβους
δεξιόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δεξιός
δεξιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of the right-hand side
  • Substantival:
   • the right hand
   • the right-hand side
 • Cognates: ἀμφοτεροδέξιος, δεξιός, ἐπιδέξιος, περιδέξιος
 • Forms:
  • δεξιούς Adj: Acc plur masc
  • δεξιά
   • Adj: Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • δεξιᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • δεξιαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • δεξιάν Adj: Acc Sing Fem
  • δεξιάς Adj: Acc Plur Fem
  • δεξιᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • δεξιοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • δεξιόν
   • Adj: Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • δεξιοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • δεξιῷ Adj: Dat Sing Masc
  • δεξιῶν Adj: Gen Plur Masc
δεξιοῦ
δεξιούς
δεξιῷ
δεξιῶν
δέξομαι
δέξωνται