δέξαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
 • Root: δέχομαι
δεξαμενάς
δεξαμενή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a reservoir, tank, cistern, trough
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδεξαμενήδεξαμεναί
GENδεξαμενῆςδεξαμενῶν
DATδεξαμενῇδεξαμεναῖς
ACCδεξαμενήνδεξαμενάς
VOCδεξαμενήδεξαμεναί
δεξαμένη
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: δέχομαι
δεξάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: δέχομαι
δεξαμένοις
δεξάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: δέχομαι
δεξαμένων
 • Parse: Verb: Aor mid part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: δέχομαι
δέξασθαι
δέξασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: δέχομαι
δεξάσθω
δέξεται
δέξῃ
δέξηται
δεξιά
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: δεξιός
δεξιᾷ
δεξιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to greet with the right hand
  • to approve, welcome
 • Forms:
  • δεξιασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
δεξιαῖς
δεξιάν
δεξιάς
δεξιᾶς
δεξιασθείς
δεξιοβάλους
δεξιοβόλος
δεξιοῖς
δεξιολάβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a body-guard, guardsman, spearman, right-hand guard
 • Forms:
δεξιόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δεξιός
δεξιός
Singular
 MascFemNeut
NOMδεξιόςδεξιάδεξιόν
GENδεξιοῦδεξιᾶςδεξιοῦ
DATδεξιῷδεξιᾷδεξιῷ
ACCδεξιόνδεξιάνδεξιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMδεξιοίδεξιαίδεξιά
GENδεξιῶν
DATδεξιοῖςδεξιαῖςδεξιοῖς
ACCδεξιούςδεξιάςδεξιά
δεξιοῦ
δεξιούς
δεξιῷ
δεξιῶν
δέξομαι
δέξωνται