ἀρεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρέσαι
ἀρεσάσης
ἀρεσάτω
ἀρέσει
ἀρέσῃ
ἀρέσκει
ἀρέσκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the character of something pleasing, something that pleases, desire to please
  • charm, complaisance, obsequiousness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρέσκειαἀρέσκειαι
GEN  
DAT  
ACCἀρεσκείαν
ἀρέσκειαν
 
ἀρέσκειαι
ἀρεσκείαν, ἀρέσκειαν
ἀρέσκειν
ἀρέσκετε
ἀρεσκέτω
ἀρέσκῃ
ἀρέσκοντες
ἀρεσκόντων
ἄρεσκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasing
ἀρέσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to please, be agreeable, make amends, satisfy
  • to be found acceptable
  • to make oneself attractive to someone else
  • to ingratiate, flatter, charm
 • Cognates: ἀπαρέσκω
 • Forms:
  • ἀρέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀρεσάσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἀρεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀρέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀρέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀρέσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀρέσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀρέσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀρεσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀρέσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀρέσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀρεσκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀρέσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἤρεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤρεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεσκον Verb: Imp act Ind 1st Sing
ἀρέσκων
ἀρεστά
ἀρεστή
ἀρεστόν
ἀρεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: agreeable, acceptable, pleasing
 • Forms:
  • ἀρεστά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀρεστή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀρεστόν Adj: Nom Sing Neut
  • ἀρεστῶν Adj: Gen Plur Masc
ἀρεστῶν
ἀρεταί
ἀρεταλογία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρεταλογίαἀρεταλογίαι
GENἀρεταλογίαςἀρεταλογιῶν
DATἀρεταλογίᾳἀρεταλογίαις
ACCἀρεταλογίανἀρεταλογίας
ἀρεταλογίας
ἀρετάς
ἀρετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • moral excellence, virtue
  • excellent feature and property
  • majesty
  • praise, laudatory praise
  • miracle, manifestation of divine power
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρετήἀρεταί
GENἀρετῆςἀρετῶν
DATἀρετῇἀρεταῖς
ACCἀρετήνἀρετάς
ἀρετῇ
ἀρετήν
ἀρετῆς
ἀρετῶν