ἀῤῥαβών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pledge, security deposit, earnest
 • Aramaic:
 • Forms:
  • ἀῤῥαβῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • ἀῤῥαβῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρραβῶνι Noun: Dat Sing Masc
ἀῤῥαβῶνα
ἀρραβῶνι
ἄῤῥαφος, ἄρραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without seam, seamless, of a single piece
 • Note: Alt. spelling ἄραφος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄρραφοςἄρραφον
GENἀρράφου
DATἀρράφῳ
ACCἄρραφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄρραφοιἄρραφα
GENἀρράφων
DATἀρράφοις
ACCἀρράφουςἄρραφα
ἄρρεν
ἄῤῥενα, ἄρρενα
ἄῤῥενες
ἀῤῥενωδῶς, ἀρρενωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bravely
ἀῤῥένων, ἀρρένων
ἀῤῥήκτοις, ἀρρήκτοις
ἄῤῥηκτος, ἄρρηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unbreakable, indissoluble, indestructible
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄρρηκτοςἄρρηκτον
GENἀρρήκτου
DATἀρρήκτῳ
ACCἄρρηκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄρρηκτοιἄρρηκτα
GENἀρρήκτων
DATἀρρήκτοις
ACCἀρρήκτουςἄρρηκτα
ἄῤῥην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: male, man
 • Forms:
  • ἄρρεν Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἄῤῥενα, ἄρρενα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄῤῥενες Noun: Nom Plur Masc
  • ἄρσεν Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἄρσενα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄρσενες Noun: Nom Plur Masc
  • ἄρσεσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρσεσι(ν) Noun: Dat Plur Masc
ἄῤῥητα
ἄῤῥητος, ἄρρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsaid, unspeakable, inexpressible, ineffable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄρρητοςἄρρητον
GENἀρρήτου
DATἀρρήτῳ
ACCἄρρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄρρητοιἄρρητα
GENἀρρήτων
DATἀρρήτοις
ACCἀρρήτουςἄρρητα
ἀρρήτων
ἄῤῥιζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without roots
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄῤῥιζοςἄῤῥιζον
GENἀῤῥίζου
DATἀῤῥίζῳ
ACCἄῤῥιζον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄῤῥιζοιἄῤῥιζα
GENἀῤῥίζων
DATἀῤῥίζοις
ACCἀῤῥίζουςἄῤῥιζα
ἀῤῥωστεῖν
ἀῤῥωστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be ill, sick, suffer illness
 • Forms:
  • ἀῤῥωστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστησαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρρώστει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠρρώστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρρώστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀῤῥώστημα, ἀρρώστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an illness, a sickness, disease
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀῤῥώστημα
ἀρρώστημα
ἀῤῥωστήματα
ἀρρωστηματα
GENἀῤῥωστήματος
ἀρρωστηματος
ἀῤῥωστημάτων
ἀρρωστημάτων
DATἀῤῥωστήματι
ἀρρωστηματι
ἀῤῥωστήμασι(ν)
ἀρρωστημασι(ν)
ACCἀῤῥώστημα
ἀρρώστημα
ἀῤῥωστήματα
ἀρρωστηματα
ἀῤῥωστήματι, ἀρρωστήματι
ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστῆσαι
ἀῤῥωστία
ἀρρωστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sickness, disease, weakness
  • sickening, disheartening state of affairs
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀρρωστίαἀρρωστίαι
GENἀρρωστίαςἀρρωστιῶν
DATἀρρωστίᾳἀρρωστίαις
ACCἀρρωστίανἀρρωστίας
ἀρρωστίᾳ
ἀῤῥωστίαν, ἀρρωστίαν
ἀῤῥωστίας, ἀρρωστίας
ἄῤῥωστοι
ἀῤῥώστοις
ἄῤῥωστον
ἄῤῥωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sick, ill, infirm
  • sickly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄῤῥωστοςἄῤῥωστον
GENἀῤῥώστου
DATἀῤῥώστῳ
ACCἄῤῥωστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄῤῥωστοιἄῤῥωστα
GENἀῤῥώστων
DATἀῤῥώστοις
ACCἀῤῥώστουςἄῤῥωστα
ἀῤῥώστους