ἄρσεις
ἄρσεν
ἄρσενα
ἄρσενες
ἄρσενι
ἀρσενικά
ἀρσενικάς
ἀρσενικόν
ἀρσενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • male, virile
  • belonging to the male gender
 • Forms:
  • ἀρσενικά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀρσενικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀρσενικόν Adj: Nom Sing Neut
  • ἀρσενικοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἀρσενικῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀρσενικῶν Adj: Gen Plur Masc
ἀρσενικοῦ
ἀρσενικῷ
ἀρσενικῶν
ἀρσενοκοῖται
ἀρσενοκοίταις
ἀρσενοκοίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sodomite, homosexual, pederast
 • Forms:
  • ἀρσενοκοῖται Noun: Nom Plur Masc
  • ἀρσενοκοίταις Noun: Dat Plur Masc
ἄρσενος
ἄρσεσι
ἄρσεσιν
ἄρσεων
ἄρσην
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: male, masculine, strong
 • Forms:
  • ἀῤῥένων, ἀρρένων Noun: Gen Plur Masc
  • ἄρσενι Adj: Dat Sing Masc
  • ἄρσενος Adj: Gen Sing Masc
ἄρσιν
ἄρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a burden, load, portion, something lifted, levy, tax
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄρσιςἄρσεις
GEN ἄρσεων
DAT  
ACCἄρσιν