ἆρον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἀροτῆρες
ἀροτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ploughman (plowman), someone who ploughs a field, farmer
 • Note: ploughman has come to have a derogatory meaning like bumpkin, redneck, clown; but the Greek word does not have that connotation
 • Note: Feminine form is ἀρότειρα
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀροτήρἀροτῆρες
GENἀροτῆροςἀροτήρων
DATἀροτῆριἀροτῆρσι(ν)
ACCἀροτῆραἀροτῆρας
ἄροτρα
ἀροτρία
ἀροτριαθήσεται
ἀροτριᾶν, ἀροτριᾷν
ἀροτριάσει
ἀροτριάσεις
ἀροτρίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ploughing (plowing), tillage
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀροτρίασιςἀροτριάσεις
GENἀροτριάσεωςἀροτριάσεων
DATἀροτριάσειἀροτριάσεσι(ν)
ACCἀροτρίασι(ν)ἀροτριάσεις
ἀροτριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plough (plow)
  • to sow
  • to devise, design
 • Forms:
  • ἀροτριωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀροτρία Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀροτριαθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀροτριᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἀροτριάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀροτριάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀροτριώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀροτριῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀροτριῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀροτριῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἠροτρία Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἠροτριάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἀροτριωθήσεται
ἀροτριώμενον
ἀροτριῶν
ἀροτριῶντα
ἀροτριῶντας
ἄροτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a plough (plow)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄροτρονἄροτρα
GENἀρότρουἀρότρων
DATἀρότρῳἀρότροις
ACCἄροτρονἄροτρα
ἀροτρόποδι
ἀροτρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ploughshare (plowshare), plough shovel (plow shovel), cultivator shovel
 • Forms:
  • ἀροτρόποδι Noun: Dat Sing Masc
ἀρότρου
ἄρουρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ploughed (plowed) field, tilled land, farm field
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄρουραἄρουραι
GENἀρούραςἀρουρῶν
DATἀρούρᾳἀρούραις
ACCἄρουρανἀρούρας
ἄρουραν
ἀροῦσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: αἴρω
ἀροῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: αἴρω