ἄρα
 • Parse: postpositive conjunction or inferential particle
 • Meaning:
  • so then, consequently
  • then, as a result
  • so, as a result, consequently
  • therefore
  • indeed, surely
  • mark you
 • Forms:
  • ἄραγε postpositive particle
ἀρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: curse, oath, imprecatory prayer, vow
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀράἀραί
GENἀρᾶςἀρῶν
DATἀρᾷἀραῖς
ACCἀράνἀρᾶς
ἆρα
 • Parse: interrogative particle implying anxiety or impatience
 • Meaning: then indeed?
ἀρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἀρά
ἀραάβ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: the chief, head
 • Concord: I Chron. 24:31
αραβωθ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: desert place, flat plain
 • Concord: Num 26:3, 63; 31:12; Deut 34:1,8; Josh 13:14,32; 2Sam 15:28; 17:16; 23:31; 2Kings 25:5
ἄραγε
ἆραι
ἀραί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἄραι
 • Parse: Noun: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀραῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἀράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀρά
ἄραντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἀράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to curse, imprecate
  • to pray to, pray for
  • to vow, swear
 • Cognates: ἀράομαι, ἐπικαταράομαι, καταράομαι
 • Forms:
  • ἄρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀράσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀράσηται Verb: Aor Mid Sing 3rd Sing
  • ἀρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀράσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀρᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἠράσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἀραρότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • punctually, compactly, closely, strongly
  • in full and strict conformity to a given instruction
ἄρας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Also see: ἀρᾶς Noun: Gen Sing Fem
 • Root: αἴρω
ἀρᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἀράς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἄρασαι
ἀράσασθαι
ἀράσηται
ἀρᾶσθαι
ἀράσωμαι
ἀρᾶται
ἄρατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἴρω
ἀρατός
ἀράτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἄραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seamless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄραφοςἄραφον
GENἀράφου
DATἀράφῳ
ACCἄραφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄραφοιἄραφα
GENἀράφων
DATἀράφοις
ACCἀράφουςἄραφα
ἀραφώθ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: the grain
 • Concord: 2Sam 17:19
ἀράχνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: spider, a spider's web
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀράχνηἀράχναι
GENἀράχνηςἀραχνῶν
DATἀράχνῃἀράχναις
ACCἀράχνηνἀράχνας
VOCἀράχνηἀράχναι
ἀράχνην
ἀράχνης