ἀργά
ἀργαί
ἀργεῖ
ἀργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be idle, lie idle, do nothing, be at a standstill
  • to delay, linger
  • to be unemployed, do nothing
  • to grow weary
  • to neglect work
  • to rest from work
 • Cognates: καταργέω
 • Forms:
  • ἀργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀργῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀργήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀργοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀργοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἤργησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀργή
ἀργῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀργέω
ἀργήσωμεν
ἀργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • idleness, laziness, rest, leisure
  • lack of employment (because of an injury)
  • freedom from routine employment, spare time, vacation
 • Forms:
  • ἀργίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀργίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀργίας Noun: Gen Sing Fem
ἀργίᾳ
ἀργίαν
ἀργίας
ἀργοί
ἀργοῖς
ἀργόν
ἀργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unemployed, idle, jobless
  • idle, lazy, neglectful of, careless, not working when (someone, something) should be
  • incapable of working
  • useless, unproductive
  • purposeless
  • Of stones: unworked, unprocessed, crude, rough
 • Forms:
  • ἀργά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀργαί Adj: Nom Plur Fem
  • ἀργή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀργοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἀργοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἀργόν Adj: Nom Sing Neut
  • ἀργούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀργῷ Adj: Dat Sing Masc
ἀργοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ἀργέω
ἀργοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀργέω
ἀργούς
ἀργυρᾶ
ἀργυραῖ
ἀργυρᾶν
ἀργυρᾶς
ἀργύρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (made of) silver, money, monetary
 • Forms:
  • ἀργυρέους Adj: Acc Plur Masc
ἀργυρέους
ἀργύρια
ἀργυρικῇ
ἀργυρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to money, cash
 • Forms:
  • ἀργυρικῇ Adj: Dat Sing Fem
ἀργύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • silver metal
  • silver coin,(piece of) silver
  • money (in general)
  • silver object
  • property or possession acquired by payment
 • Forms:
  • ἀργύρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀργυρίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἀργυρίῳ Noun: Dat Sing Neut
ἀργυρίου
ἀργυρίῳ
ἀργυροῖ
ἀργυροῖς
ἀργυροκοπεῖ
ἀργυροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to work as a silversmith
  • to coin money, turn silver to coin
 • Forms:
  • ἀργυροκοπεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀργυροκόπος
ἀργυροκόπῳ
ἀργυρολόγητον
ἀργυρολόγητος
ἄργυρον
ἄργυρος
ἀργύρου
ἀργυροῦν
ἀργυροῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of silver, made of silver
  • Substantival:
   • piece of silver
 • Forms:
  • ἀργυρᾶ Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀργυραῖ Adj: Nom Plur Fem
  • ἀργυρᾶν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀργυρᾶς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • ἀργυροῖ Adj: Nom Plur Masc
  • ἀργυροῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἀργυροῦν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀργυρῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀργυροχόοις
ἀργυροχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who melts silver, a worker in silver, silversmith
 • Forms:
  • ἀργυροχόοις Noun: Dat Plur Masc
ἀργύρῳ
ἀργύρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: silver plate
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἀργύρωμαἀργυρώματα
  GENἀργυρώματοςἀργυρωμάτων
  DATἀργυρώματιἀργυρώμασι(ν)
  ACCἀργύρωμαἀργυρώματα
ἀργυρώματα
ἀργυρωμάτων
ἀργυρῶν
ἀργυρώνητοι
ἀργυρώνητον
ἀργυρώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: buy with silver, bought with silver
 • Forms:
  • ἀργυρώνητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀργυρώνητον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀργυρωνήτους Adj: Acc Plur Masc
ἀργυρωνήτους
ἀργῷ