ἀργά
ἀργαί
ἀργεῖ
ἀργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be idle, lie idle, do nothing, be at a standstill
  • to delay, linger
  • to be unemployed, do nothing
  • to grow weary
  • to neglect work
  • to rest from work
 • Cognates: καταργέω
 • Forms:
  • ἀργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀργῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀργήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀργοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀργοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἤργησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀργή
ἀργῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀργέω
ἀργήσωμεν
ἀργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • idleness, laziness, rest, leisure
  • lack of employment (because of an injury)
  • freedom from routine employment, spare time, vacation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀργίαἀργίαι
GENἀργίαςἀργιῶν
DATἀργίᾳἀργίαις
ACCἀργίανἀργίας
ἀργίᾳ
ἀργίαν
ἀργίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀργία
ἀργοί
ἀργοῖς
ἀργόν
ἀργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unemployed, idle, jobless
  • idle, lazy, neglectful of, careless, not working when (someone, something) should be
  • incapable of working
  • useless, unproductive
  • purposeless
  • Of stones: unworked, unprocessed, crude, rough
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀργόςἀργήἀργόν
GENἀργοῦἀργῆςἀργοῦ
DATἀργῷἀργῇἀργῷ
ACCἀργόνἀργήνἀργόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀργοίἀργαίἀργά
GENἀργῶνἀργῶνἀργῶν
DATἀργοῖςἀργαῖςἀργοῖς
ACCἀργούςἀργάςἀργά
ἀργοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ἀργέω
ἀργοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀργέω
ἀργούς
ἀργυρᾶ
ἀργυραῖ
ἀργυρᾶν
ἀργυρᾶς
ἀργύρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (made of) silver, money, monetary
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀργύρεοςἀργυρέαἀργύρεον
GENἀργυρέουἀργυρέαςἀργυρέου
DATἀργυρέῳἀργυρέᾳἀργυρέῳ
ACCἀργύρεονἀργυρέανἀργύρεον
VOCἀργύρεεἀργυρέαἀργύρεε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀργύρεοιἀργύρεαιἀργύρεα
GENἀργυρέωνἀργυρέωνἀργυρέων
DATἀργυρέοιςἀργυρέαιςἀργυρέοις
ACCἀργυρέουςἀργυρέαςἀργύρεα
VOCἀργύρεοιἀργύρεαιἀργύρεα
ἀργυρέους
ἀργύρια
ἀργυρικῇ
ἀργυρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to money, cash
 • Forms:
  • ἀργυρικῇ Adj: Dat Sing Fem
ἀργύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • silver metal
  • silver coin,(piece of) silver
  • money (in general)
  • silver object
  • property or possession acquired by payment
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀργύριονἀργύρια
GENἀργυρίουἀργυρίων
DATἀργυρίῳἀργυρίοις
ACCἀργύριονἀργύρια
ἀργυρίου
ἀργυρίῳ
ἀργυροῖ
ἀργυροῖς
ἀργυροκοπεῖ
ἀργυροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to work as a silversmith
  • to coin money, turn silver to coin
 • Forms:
  • ἀργυροκοπεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀργυροκόπος
ἀργυροκόπῳ
ἀργυρολόγητον
ἀργυρολόγητος
ἄργυρον
ἄργυρος
Masculine
 SingularPlural
NOMἄργυροςἄργυροι
GENἀργύρουἀργύρων
DATἀργύρῳἀργύροις
ACCἄργυρονἀργύρους
VOCἄργυρεἄργυροι
ἀργύρου
ἀργυροῦν
ἀργυροῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of silver, made of silver
  • Substantival:
   • piece of silver
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀργυροῦςἀργυρᾶἀργυροῦν
GENἀργυροῦἀργυρᾶςἀργυροῦ
DATἀργυρῷἀργυρᾷἀργυρῷ
ACCἀργυροῦνἀργυρᾶνἀργυροῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀργυροῖἀργυραῖἀργυρᾶ
GENἀργυρῶν
DATἀργυροῖςἀργυραῖςἀργυροῖς
ACCἀργυροῦςἀργυρᾶςἀργυρᾶ
ἀργυροχόοις
ἀργυροχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who melts silver, a worker in silver, silversmith
 • Forms:
  • ἀργυροχόοις Noun: Dat Plur Masc
ἀργύρῳ
ἀργύρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: silver plate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀργύρωμαἀργυρώματα
GENἀργυρώματοςἀργυρωμάτων
DATἀργυρώματιἀργυρώμασι(ν)
ACCἀργύρωμαἀργυρώματα
ἀργυρώματα
ἀργυρωμάτων
ἀργυρῶν
ἀργυρώνητοι
ἀργυρώνητον
ἀργυρώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: buy with silver, bought with silver
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀργυρώνητοςἀργυρώνητον
GENἀργυρωνήτου
DATἀργυρωνήτῳ
ACCἀργυρώνητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀργυρώνητοιἀργυρώνητα
GENἀργυρωνήτων
DATἀργυρωνήτοις
ACCἀργυρωνήτουςἀργυρώνητα
ἀργυρωνήτους
ἀργῷ