ἀρκεῖ
ἀρκεῖσθαι
ἀρκεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀρκέω
ἀρκέσει
ἀρκέσῃ
ἀρκεσθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκεσθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
 • Root: ἀρκέω
ἀρκέσουσιν
ἀρκετή
ἀρκετήν
ἀρκετόν
ἀρκετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: satisfactory, enough, sufficient, adequate
 • Forms:
  • ἀρκετήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀρκετή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀρκετόν Adj: Nom Sing Neut
ἀρκεύθινα
ἀρκεύθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to the juniper tree
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρκεύθινοςἀρκευθίνηἀρκεύθινον
GENἀρκευθίνουἀρκευθίνηςἀρκευθίνου
DATἀρκευθίνῳἀρκευθίνῃἀρκευθίνῳ
ACCἀρκεύθινονἀρκευθίνηνἀρκεύθινον
VOCἀρκεύθινεἀρκευθίνηἀρκεύθινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρκεύθινοιἀρκεύθιναιἀρκεύθινα
GENἀρκευθίνωνἀρκευθίνωνἀρκευθίνων
DATἀρκευθίνοιςἀρκευθίναιςἀρκευθίνοις
ACCἀρκευθίνουςἀρκευθίναςἀρκεύθινα
VOCἀρκεύθινοιἀρκεύθιναιἀρκεύθινα
ἀρκευθίνων
ἄρκευθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: juniper tree, Juniperus macrocarpa
ἀρκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to suffice, satisfy
   • to be strong enough
   • to ward off, keep off
  • Passive:
   • to be enough, be sufficient, be adequate
   • to be satisfied, content (with something)
 • Cognates: ἀρκέω, αὐταρκέω, διαρκέω, ἐξαρκέω, ἐπαρκέω
 • Forms:
  • ἀρκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀρκεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀρκεῖσθε Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀρκέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀρκέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀρκεσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀρκεσθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
  • ἀρκέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀρκούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀρκούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀρκοῦν Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ἀρκοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀρκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἤρκεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρκέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἄρκοι
ἄρκοις
ἄρκον
ἄρκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bear, bruin
 • Forms:
  • ἄρκοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἄρκοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρκον Noun: Acc Sing Fem
  • ἄρκου Noun: Gen Sing Fem
  • ἄρκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἄρκων Noun: Gen Plur Masc
ἄρκου
ἀρκούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἀρκέω
ἀρκοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀρκέω
ἀρκούντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sufficiently, satisfactorily
ἀρκοῦσιν
ἄρκτοι
ἄρκτοις
ἄρκτον
ἄρκτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bear, bruin
 • Forms:
  • ἄρκτοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἄρκτοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρκτον Noun: Acc Sing Fem
  • ἄρκτου Noun: Gen Sing Fem
  • ἄρκτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἄρκτων Noun: Gen Plur Masc
ἄρκτου
ἀρκτοῦρον
ἀρκτοῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Arcturus
  • guard
 • Forms:
  • ἀρκτοῦρον Noun: Acc Sing Masc
ἄρκτῳ
ἄρκτων
ἄρκῳ
ἄρκων