ἀρκεῖ
ἀρκεῖσθαι
ἀρκεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀρκέω
ἀρκέσει
ἀρκέσῃ
ἀρκεσθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκεσθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
 • Root: ἀρκέω
ἀρκέσουσιν
ἀρκετή
ἀρκετήν
ἀρκετόν
ἀρκετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: satisfactory, enough, sufficient, adequate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρκετόςἀρκετήἀρκετόν
GENἀρκετοῦἀρκετῆςἀρκετοῦ
DATἀρκετῷἀρκετῇἀρκετῷ
ACCἀρκετόνἀρκετήνἀρκετόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρκετοίἀρκεταίἀρκετά
GENἀρκετῶνἀρκετῶνἀρκετῶν
DATἀρκετοῖςἀρκεταῖςἀρκετοῖς
ACCἀρκετούςἀρκετάςἀρκετά
ἀρκεύθινα
ἀρκεύθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to the juniper tree
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀρκεύθινοςἀρκευθίνηἀρκεύθινον
GENἀρκευθίνουἀρκευθίνηςἀρκευθίνου
DATἀρκευθίνῳἀρκευθίνῃἀρκευθίνῳ
ACCἀρκεύθινονἀρκευθίνηνἀρκεύθινον
VOCἀρκεύθινεἀρκευθίνηἀρκεύθινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀρκεύθινοιἀρκεύθιναιἀρκεύθινα
GENἀρκευθίνωνἀρκευθίνωνἀρκευθίνων
DATἀρκευθίνοιςἀρκευθίναιςἀρκευθίνοις
ACCἀρκευθίνουςἀρκευθίναςἀρκεύθινα
VOCἀρκεύθινοιἀρκεύθιναιἀρκεύθινα
ἀρκευθίνων
ἄρκευθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: juniper tree, Juniperus macrocarpa
ἀρκέω
 • Present
 • ἀρκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀρκεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀρκεῖσθε Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀρκούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀρκούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀρκοῦν Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • ἀρκοῦντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀρκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἀρκέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀρκεσθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
 • ἀρκέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀρκέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀρκεσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἤρκεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠρκέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἄρκοι
ἄρκοις
ἄρκον
ἄρκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bear, bruin
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἄρκοςἄρκοι
GENἄρκουἄρκων
DATἄρκῳἄρκοις
ACCἄρκονἄρκους
VOCἄρκεἄρκοι
ἄρκου
ἀρκούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἀρκέω
ἀρκοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀρκέω
ἀρκούντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sufficiently, satisfactorily
ἀρκοῦσιν
ἄρκτοι
ἄρκτοις
ἄρκτον
ἄρκτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bear, bruin
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἄρκτοςἄρκτοι
GENἄρκτουἄρκτων
DATἄρκτῳἄρκτοις
ACCἄρκτονἄρκτους
VOCἄρκτεἄρκτοι
ἄρκτου
ἀρκτοῦρον
ἀρκτοῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Arcturus
  • guard
 • Forms:
  • ἀρκτοῦρον Noun: Acc Sing Masc
ἄρκτῳ
ἄρκτων
ἄρκῳ
ἄρκων