συνάψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: συνάπτω
συνάψας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: συνάπτω
συνάψει
συνάψεις
συνάψητε
σύναψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Positive: alliance, union
  • Negative: collusion, conspiracy, plot
 • Forms:
συνάψουσι, συνάψουσιν