συναινέσαντες
συναινέσας
συναινέω
 • Meaning:
  • to approve
  • to concede to, consent (to a request made by someone)
  • to grant for
  • to agree with (what someone has said)
  • to be in accord with
 • Forms:
  • συνῄνεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συναινέσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • συναινέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
συναίρει
συναίρειν
συναίρεται
συναιρέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grasp
 • Forms:
  • ξυνελόντα
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
   • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
συναίρω
 • Meaning:
  • to help in lifting up, help in raising, help in arising
  • to settle up (an account) with, compute, calculate, reckon, take
 • Forms:
  • συναρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συναίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συναίρειν Verb: Pres Act Infin
  • συνᾶραι Verb: Aor Act Infin
συναιχμάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-captive, fellow prisoner
 • Forms:
  • συναιχμαλώτους Adj: Acc Plur Masc
συναιχμαλώτους