συναυλίζομαι
 • Meaning:
  • to congregate, live with
  • to have dealings with
  • to keep company of
  • to associate with
  • to have social intercourse
 • Forms:
  • συναυλίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
συναυλίζου
συναυξάνεσθαι
συναυξάνω
 • Meaning: to grow up together, grow side by side
 • Forms:
  • συναυξάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
συναύξοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συναύξω
συναυξόντων
συναύξω
 • Meaning:
  • to increase
  • to help increase
 • Forms:
  • συναύξοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • συναυξόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc