σῦκα
συκαῖ
συκαῖς
συκάμινα
συκάμινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fruit of the mulberry
  • fruit of sycamore fig
 • Forms:
  • συκάμινα Noun: Nom/Acc Plur Neut
συκάμινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the mulberry-tree, sycamore tree
 • Forms:
συκαμίνου
συκαμίνους
συκαμίνῳ
συκαμίνων
συκᾶς
συκέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fig tree
συκεῶνας
συκῆ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fig-tree, a fig
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυκῆσυκαῖ
GENσυκῆςσυκῶν
DATσυκῇσυκαῖς
ACCσυκῆνσυκᾶς
συκῇ
συκῆν
συκῆς
συκομορέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sycamore fig, fig-mulberry tree
 • Forms:
  • συκομορέαν Noun: Acc Sing Fem
συκομορέαν
συκομωραία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sycamore-fig tree
 • Forms:
συκομωραίαν
σῦκον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fig
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσῦκονσῦκα
GENσύκουσύκων
DATσύκῳσύκοις
ACCσῦκονσῦκα
σύκου
συκοφαντεῖ
συκοφαντεῖν
συκοφαντέω
 • Meaning:
  • to accuse falsely, slander
  • to annoy, harass, oppress, blackmail
  • to extort
  • to make financial gain by laying false charges against
 • Forms:
Present
 • συκοφαντεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συκοφαντούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συκοφαντουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • συκοφαντούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • συκοφαντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐσυκοφάντησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συκοφαντῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • συκοφαντησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • συκοφαντήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Perfect
συκοφάντην
συκοφάντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a false accuser, slanderer, oppressor
  • one who is involved in extortion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυκοφάντηςσυκοφάνται
GENσυκοφάντουσυκοφαντῶν
DATσυκοφάντῃσυκοφάνταις
ACCσυκοφάντηνσυκοφάντας
συκοφαντῆσαι
συκοφαντησάτωσαν
συκοφαντήσει
συκοφαντήσητε
συκοφαντία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • false accusation, slander, calumny
  • extortion
  • vexatious or dishonest prosecution, chicane, barratry, blackmail
 • Forms:
συκοφαντίαν
συκοφαντίας
συκοφαντιῶν
συκοφαντούμενοι
συκοφαντουμένων
συκοφαντούντων
συκοφαντῶν
συκῶν
σύκων
συκών
συκῶν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fig-yard
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυκώνσυκῶνες
GENσυκῶνοςσυκώνων
DATσυκῶνισυκῶσι(ν)
ACCσυκῶνασυκῶνας, συκεῶνας
VOCσυκώνσυκῶνες
συκῶνας