σθένει
σθένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: strength, physical strength
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσθένοςσθένη
GENσθένουςσθένων
DATσθένεισθένεσι(ν)
ACCσθένοςσθένη
σθένους
σθενόω
 • Meaning: to strengthen
 • Forms:
  • σθενώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σθενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
σθένω
 • Meaning: to have strength, be able to (+Infin)
 • Forms:
  • ἔσθενον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔσθενον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
σθενώσαι
σθενώσει