συναθλεῖτε
συναθλέω
 • Meaning:
  • to contend along with (someone)
  • to struggle along with (someone)
  • to striving together
  • to exerting together
 • Forms:
  • συναθλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συναθλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συνήθλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
συναθλοῦντες
συναθροίζει
συναθροίζεται
συναθροίζεσθαι
συναθροίζεσθε
συναθροιζομένων
συναθροίζονται
συναθροίζουσι, συναθροίζουσιν
συναθροίζω
 • Meaning:
  • to meet together
  • to bring together
  • to gather together, bring together, assemble, convene
  • to unite with, be joined to
  • to draft (an army)
 • Forms:
Present
 • συναθροίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συναθροίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συναθροίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • συναθροιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • συναθροίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συναθροίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • συναθροισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • συναθροίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συναθροίσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • συναθροίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συναθροισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • συναθροισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συνάθροισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • συνήθροισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνήθροισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνηθροίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνηθροίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • συνηθροισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συνηθροισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συνηθροισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • συνήθροιστο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συναθροίσαντας
συναθροίσας
συναθροίσασα
συναθροισθέντες
συναθροισθῆναι
συναθροισθήσονται
συναθροισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Massc
 • Meaning: collection, union
συνάθροισον
συναθροίσω