συνάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: one who has a brother or a sister
 • Forms:
συνᾴδοντες
συνᾴδω
 • Meaning:
  • to sing with, sing together
  • to be in accord with, agree with
  • to express mutual agreement
  • to be in harmony with
 • Forms:
  • συνᾴδοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • συνᾴδωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
συνᾴδωσι, συνᾴδωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: συνᾴδω