σμαράγδινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: emerald (gem)
 • Forms:
  • σμαραγδίνῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
σμαραγδίνῳ
σμαραγδίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: emerald, of the kind or colour of the smaragdus (emerald)
 • Forms:
  • σμαραγδίτου Noun: Gen Sing Masc
σμαραγδίτου
σμάραγδον
σμάραγδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: emerald (gem)
 • Forms:
σμαράγδου
σμαράγδῳ
σμαράγδων
σμαρίδα
σμαρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a small poor sea-fish
σμῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: soap, ointment, salve, unguent
 • Forms:
σμήγμασι, σμήγμασιν
σμῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: beehive
σμῆξιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: cleansing
 • Root: σμῆξις
σμῆξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: cleansing
σμήχω
 • Meaning: to rub off, wash off
σμικρά
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μικρός
σμικράν
 • Parse:
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Root: μικρός
σμικράς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: μικρός
σμικρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: μικρός
σμικρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: little, small, unimportant
σμικροτάτων
σμικρύνῃς
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: σμικρύνω
σμικρυνθήσεται
σμικρυνθῆτε
σμικρυνθῶσι, σμικρυνθῶσιν
σμίκρυνον
σμικρύνω
 • Meaning:
  • to reduce the number of, reduce the quantity of
  • to shorten, lessen, diminish
  • to treat as small and insignificant
 • Forms:
  • ἐσμίκρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσμίκρυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσμίκρυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐσμικρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσμικρύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐσμικρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • σμικρύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σμικρύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • σμίκρυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σμικρυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σμικρυνθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • σμικρυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
σμικρῶς
 • Parse: small, little
 • Meaning:
  • small, little, unimportant
σμίλακα
σμίλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bindweed, a convolvulus (a flowering plant)
  • yew tree
 • Forms:
σμιρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: smyrite, emery powder
σμυρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: smyrite, emery powder
σμύραινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the sea eel
 • Forms:
  • σμύραιναν Noun: Acc Sing Fem
σμύραιναν
σμύρνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: myrrh
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσμύρνασμύρναι
GENσμύρνηςσμυρνῶν
DATσμύρνῃσμύρναις
ACCσμύρνανσμύρνας
VOCσμύρνασμύρναι
σμύρναν
σμύρνης
σμυρνίζω
 • Meaning: to mingle with myrrh; tincture with myrrh, i.e., embitter (as a narcotic)
 • Forms:
  • ἐσμυρνισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐσμυρνισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
σμύρνινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of myrrh, made from myrrh
 • Forms:
  • σμυρνίνῳ Adj: Dat Sing Neut
σμυρνίνῳ