ἄλγεα
ἀλγεῖν
ἀλγεινόν
ἀλγεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful, grievous
 • Forms:
  • ἀλγεινόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feel pain, suffer, grieve, suffer acute pain
 • Cognates: ἀπαλγέω, συναλγέω
 • Forms:
  • ἀλγεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀλγήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀλγοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • ἀλγῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀλγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀλγῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἤλγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀλγηδόνα
ἀλγηδόνας
ἀλγηδόνων
ἀλγηδόσιν
ἀλγηδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sense of pain, acute pain, suffering, grief
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀλγηδώνἀλγηδόνες
GENἀλγηδόνοςἀλγηδόνων
DATἀλγηδόνιἀλγηδόσι(ν)
ACCἀλγηδόναἀλγηδόνας
ἄλγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pain, suffering, grief, esp. mental grief
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄλγημαἄλγηματα
GENἄλγηματοςἀλγημάτων
DATἄλγηματιἄλγημασι(ν)
ACCἄλγημαἄλγηματα
ἀλγημάτων
ἀλγηρά
ἀλγηρόν
ἀλγηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful, causing pain
 • Forms:
  • ἀλγηρά Adj: Nom Sing Fem
  • ἀλγηρόν Adj: Acc Sing Neut
ἄλγησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: sense of pain
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄλγησιςἀλγήσεις
GENἀλγήσεωςἀλγήσεων
DATἀλγήσειἀλγήσεσι(ν)
ACCἄλγησι(ν)ἀλγήσεις
ἀλγήσω
ἄλγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pain, grief
 • Forms:
  • ἄλγεα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἀλγοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: ἀλγέω
ἀλγῶ
ἀλγῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀλγέω
ἀλγῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀλγέω