ἅλω
ἁλῷ
ἅλῳ
ἀλώθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: aloes (Cant. 4:14)
ἅλων
ἅλων
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Note: Don't confuse with ἁλῶν = salt
 • Meaning:
  • threshing floor, wine-pressing floor
  • grain on the threshing floor
  • plantation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἅλωνἅλωνες
GENἅλωνοςἁλονῶν
DATἅλωνιἁλῶσι
ACCἅλωναἅλωνας
ἁλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: ἅλς
ἅλωνα
ἁλῶναι
ἅλωνες
ἅλωνι
ἅλωνος
ἀλώπεκας
ἀλώπεκες
ἀλώπεκι
ἀλωπέκων
ἀλώπεξιν
ἀλώπηξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fox, cunning person
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀλώπηξἀλώπεκες
GENἀλώπεκοςἀλωπέκων
DATἀλώπεκιἀλώπεξιν
ACCἀλώπεκαἀλώπεκας
ἅλως
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: floor, threshing-floor, threshed grain, plantation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἅλως-
GENἅλωἅλων
DATἅλῳ-
ACCἅλων-
ἁλῷς
ἁλώσεσθε
ἁλώσεται
ἁλώσεως
ἁλώσῃ
ἅλωσιν
ἅλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: capture, be taken
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἅλωσιςἁλώσεις
GENἁλώσεωςἁλώσεων
DATἁλώσειἁλώσεσι(ν)
ACCἅλωσι(ν)ἁλώσεις
ἁλώσονται