ἄλφα
  • Parse: Noun: Indeclinable letter
  • Meaning: Alpha
ἄλφιτα
ἄλφιτον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: barley, groats, grain
  • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄλφιτονἄλφιτα
GENἀλφίτουἀλφίτων
DATἀλφίτῳἀλφίτοις
ACCἄλφιτονἄλφιτα
ἀλφίτου
ἀλφίτων
ἀλφός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: white leprosy, eczema, skin disease
  • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀλφόςἀλφοί
GENἀλφοῦἀλφῶν
DATἀλφῷἀλφοῖς
ACCἀλφόνἀλφούς
VOCἀλφέἀλφοί