ἄλφα
 • Parse: Noun: Indeclinable letter
 • Meaning: Alpha
ἄλφιτα
ἄλφιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: barley, groats, grain
 • Forms:
  • ἄλφιτα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀλφίτου Noun: Gen Sing Neut
  • ἀλφίτων Noun: Gen Plur Neut
ἀλφίτου
ἀλφίτων
ἀλφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: white leprosy, eczema, skin disease