ἁλυκῇ
ἁλυκή
ἁλυκήν
ἁλυκῆς
ἁλυκόν
ἁλυκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • salty, briny
  • Substantival:
   • the Dead Sea
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁλυκόςἁλυκήἁλυκόν
GENἁλυκοῦἁλυκῆςἁλυκοῦ
DATἁλυκῷἁλυκῇἁλυκῷ
ACCἁλυκόνἁλυκήνἁλυκόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁλυκοίἁλυκαίἁλυκά
GENἁλυκῶνἁλυκῶνἁλυκῶν
DATἁλυκοῖςἁλυκαῖςἁλυκοῖς
ACCἁλυκούςἁλυκάςἁλυκά
ἀλυκτός
ἀλύπητον
ἀλύπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without sorrow, not grieved, not pained
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλύπητοςἀλύπητον
GENἀλυπήτου
DATἀλυπήτῳ
ACCἀλύπητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλύπητοιἀλύπητα
GENἀλυπήτων
DATἀλυπήτοις
ACCἀλυπήτουςἀλύπητα
ἀλυπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: free of pain, free of grief, freedom from pain/grief
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀλυπίαἀλυπίαι
GENἀλυπίαςἀλυπιῶν
DATἀλυπίᾳἀλυπίαις
ACCἀλυπίανἀλυπίας
ἀλυπίαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀλυπία
ἄλυπος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄλυποςἄλυπον
GENἀλύπου
DATἀλύπῳ
ACCἄλυπον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄλυποιἄλυπα
GENἀλύπων
DATἀλύποις
ACCἀλύπουςἄλυπα
ἀλυπότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: less sorrowful, reduced grief
ἁλύσει
ἁλύσεις
ἁλύσεσι
ἁλύσεσιν
ἁλύσεως
ἁλυσιδωτά
ἁλυσιδωτοῖς
ἁλυσιδωτόν
ἁλυσιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chained, wrought in chain fashion, made like a chain
 • Note: θώρακα ἁλυσιδωτὸν = chainmail, 1Sam 17:5
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁλυσιδωτόςἁλυσιδωτήἁλυσιδωτόν
GENἁλυσιδωτοῦἁλυσιδωτῆςἁλυσιδωτοῦ
DATἁλυσιδωτῷἁλυσιδωτῇἁλυσιδωτῷ
ACCἁλυσιδωτόνἁλυσιδωτήνἁλυσιδωτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁλυσιδωτοίἁλυσιδωταίἁλυσιδωτά
GENἁλυσιδωτῶνἁλυσιδωτῶνἁλυσιδωτῶν
DATἁλυσιδωτοῖςἁλυσιδωταῖςἁλυσιδωτοῖς
ACCἁλυσιδωτούςἁλυσιδωτάςἁλυσιδωτά
ἁλυσιδωτοῦ
ἁλυσιδωτούς
ἅλυσιν
ἅλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἅλυσιςἁλύσεις
GENἁλύσεωςἁλύσεων
DATἁλύσειἁλύσεσι(ν)
ACCἅλυσινἁλύσεις
ἀλυσιτελές
ἀλυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprofitable, gainless, pernicious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλυσιτελήςἀλυσιτελές
GENἀλυσιτελοῦς
DATἀλυσιτελεῖ
ACCἀλυσιτελῆἀλυσιτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλυσιτελεῖςἀλυσιτελῆ
GENἀλυσιτελῶν
DATἀλυσιτελέσι(ν)
ACCἀλυσιτελεῖςἀλυσιτελῆ
ἀλύτοις
ἄλυτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄλυτοςἄλυτον
GENἀλύτου
DATἀλύτῳ
ACCἄλυτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄλυτοιἄλυτα
GENἀλύτων
DATἀλύτοις
ACCἀλύτουςἄλυτα