ἁλεεῖς
ἁλεεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fisherman
 • Note: Related to the older form: ἁλιεύς
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἁλεεύςἁλεεῖς
GENἁλεέωςἁλεέων
DATἁλεεῖἁλεεῦσι(ν)
ACCἁλεέαἁλεέας
ἄλειμμα
ἁλεῖται
ἀλείφεσθε
ἀλειφόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀλείφω
ἀλείφοντας
ἀλείφοντες
ἀλείφουσιν
ἀλείφω
 • Present
 • ἀλείφεσθε Verb: Pres Mid/Pass 2nd Plur
 • ἀλειφόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἀλείφοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀλείφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀλείφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἤλειφε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤλειφεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤλειφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀλείψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἄλειψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀλείψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀλείψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀλείψασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀλείψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀλείψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠλειψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἤλειψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠλείψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠλείψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἤλειψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤλειψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠλειμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
ἄλειψαι
ἀλείψαντες
ἀλείψασα
ἀλείψασθαι
ἀλείψεις
ἀλείψῃ
ἀλείψομαι
ἀλείψωσιν
ἀλέκτορα
ἀλέκτορας
ἀλεκτοροφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cock-crowing, the third night-watch
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀλεκτοροφωνίαἀλεκτοροφωνίαι
GENἀλεκτοροφωνίαςἀλεκτοροφωνιῶν
DATἀλεκτοροφωνίᾳἀλεκτοροφωνίαις
ACCἀλεκτοροφωνίανἀλεκτοροφωνίας
ἀλεκτοροφωνίας
ἄλεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inexpressible, impossible to express verbally, indescribable
 • Cognates: ἄληκτος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄλεκτοςἄλεκτον
GENἀλέκτου
DATἀλέκτῳ
ACCἄλεκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄλεκτοιἄλεκτα
GENἀλέκτων
DATἀλέκτοις
ACCἀλέκτουςἄλεκτα
ἀλεκτρυών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rooster, cock
ἀλέκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cock, rooster, male fowl
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀλέκτωρἀλέκτορες
GENἀλέκτοροςἀλεκτόρων
DATἀλέκτοριἀλέκτορσι
ACCἀλέκτοραἀλέκτορας
ἀλεσμοί
ἀλεσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: grinding
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀλεσμόςἀλεσμοί
GENἀλεσμοῦἀλεσμῶν
DATἀλεσμῷἀλεσμοῖς
ACCἀλεσμόνἀλεσμούς
VOCἀλεσμέἀλεσμοί
ἄλεσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀλέω
ἄλευρα
ἄλευρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wheat flour, ground flour, meal, barley meal
 • Note: barley meal is ἄλφιτον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄλευρονἄλευρα
GENἀλεύρουἀλεύρων
DATἀλεύρῳἀλεύροις
ACCἄλευρονἄλευρα
ἀλεύρου
ἀλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind (esp. grind hard grain)
 • Cognates: ἀλέω, καταλέω
 • Forms:
  • ἄλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing