ἅλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • (the act of) leaping, jumping, springing
  • a leap, a jump
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἅλμαἅλματα
GENἅλματοςἁλμάτων
DATἅλματιἅλμασι(ν)
ACCἅλμαἅλματα
ἅλματι
ἅλμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sea-water
  • brine, saltiness, salt marsh
  • salt-saturated soil
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἅλμηἅλμαι
GENἅλμηςἁλμῶν
DATἅλμῃἅλμαις
ACCἅλμηνἅλμας
VOCἅλμηἅλμαι
ἅλμην
ἁλμυρᾷ
ἁλμυρά
ἁλμυρᾶς
ἁλμυρίδα
ἁλμυρίς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: salt land, salt-saturated soil
 • Forms:
  • ἁλμυρίδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἁλμυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: salt, salted, salty, saturated with salt
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁλμυρόςἁλμυράἁλμυρόν
GENἁλμυροῦἁλμυρᾶςἁλμυροῦ
DATἁλμυρῷἁλμυρᾷἁλμυρῷ
ACCἁλμυρόνἁλμυράνἁλμυρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁλμυροίἁλμυραίἁλμυρά
GENἁλμυρῶν
DATἁλμυροῖςἁλμυραῖςἁλμυροῖς
ACCἁλμυρούςἁλμυρᾶςἁλμυρά