ἅλς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: salt
 • Note: also spelled ἅλας
 • Forms:
  • ἁλί Noun: Dat Sing Masc
  • ἁλός Noun: Gen Sing Masc
  • ἁλῶν Noun: Gen Plur Masc
ἄλσει
ἄλσεσιν
ἄλσεων
ἄλση
ἄλσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: grove, glade, sacred grove, thicket, small group of trees, esp. fruit-bearing trees
 • Forms:
  • ἄλσει Noun: Dat Sing Neut
  • ἄλσεσιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἄλσεων Noun: Gen Plur Neut
  • ἄλση Noun: Acc Plur Neut
  • ἄλσους Noun: Gen Sing Neut
  • ἀλσῶν Noun: Gen Plur Neut
ἄλσους
ἀλσώδεις
ἀλσώδη
ἀλσώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • like a grove, wooded, shaded, shady
  • belonging to a (heathen sacred) grove
 • Forms:
  • ἀλσώδεις Adj: Acc Plur Masc
  • ἀλσώδη Adj: Acc Plur Neut
  • ἀλσώδους Adj: Gen Sing Neut
ἀλσώδους
ἀλσῶν