προθέντων
προθερίζω
προθέσει
προθέσεις
προθέσεως
πρόθεσιν
πρόθεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπρόθεσιςπροθέσεις
GENπροθέσεωςπροθέσεων
DATπροθέσειπροθέσεσι(ν)
ACCπρόθεσι(ν)προθέσεις
προθεσμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: time appointed; fixed beforehand, i.e., a designated day
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροθεσμίαπροθεσμίαι
GENπροθεσμίαςπροθεσμιῶν
DATπροθεσμίᾳπροθεσμίαις
ACCπροθεσμίανπροθεσμίας
VOCπροθεσμίαπροθεσμίαι
προθεσμίας
προθῇς
προθήσεις
προθήσεται
προθυμέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be ready, willing
  • to be eager, zealous to do
  • to become enthusiastic
 • Cognates: διενθυμέομαι, ἐνθυμέομαι, προθυμέομαι
 • Forms:
  • προεθυμήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • προεθυμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • προθυμηθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • προθυμηθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • προθυμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προθυμούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
προθυμηθέντα
προθυμηθέντων
προθυμηθῆναι
προθυμία
Feminine
 SingularPlural
NOMπροθυμίαπροθυμίαι
GENπροθυμίαςπροθυμιῶν
DATπροθυμίᾳπροθυμίαις
ACCπροθυμίανπροθυμίας
VOCπροθυμίαπροθυμίαι
προθυμίᾳ
προθυμίαν
προθυμίας
πρόθυμοι
πρόθυμον
πρόθυμος
προθυμοτέρους
προθυμούμενος
προθύμους
προθύμως
πρόθυρα
προθύροις
πρόθυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: threshold, doorstep, doorway, porch
 • Cognates: ὑπέρθυρον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόθυρονπρόθυρα
GENπροθύρουπροθύρων
DATπροθύρῳπροθύροις
ACCπρόθυρονπρόθυρα
προθύρου
προθύρῳ
προθύρων