προχαλάω
 • Meaning:
  • Active:
   • to relax beforehand
   • to cause to hang loose before someone (e.g., with thirst, my tongue hung loose before the waterboy)
  • Passive:
   • to be put out (e.g., to stick out the tongue)
   • to be loosed beforehand
   • to be extended
 • Forms:
  • προκεχάλασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Concord: 4Macc 10:19
προχειρίζομαι
προχειρίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to put into the hand, have ready at hand
   • to choose, select, elect, determine
  • Middle:
   • to choose, select
   • to appoint
  • Passive:
   • to be appointed
 • Forms:
  • προχειρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προχείρισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • προχειρισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • προχειρίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • προχειρίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • προχειρισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • προεχειρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προκεχειρισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • προκεχειρισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
προχείρισαι
προχειρισάμενος
προχειρίσασθαι
προχειρίσασθε
προχειρισθέντες
πρόχειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • at hand, ready, speedy
  • about to happen at any moment
προχειροτονέω
 • Meaning:
  • to choose beforehand, appoint before
  • to give a previous vote
 • Forms:
  • προκεχειροτονημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
προχωρεῖ
προχωρέω
 • Meaning: to go forward, advance
 • Forms:
  • προχωρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
προχώρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: excrement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροχώρημαπροχωρήματα
GENπροχωρήματοςπροχωρημάτων
DATπροχωρήματιπροχωρήμασι(ν)
ACCπροχώρημαπροχωρήματα
προχωρημάτων