πρήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to expand, inflate, blow out, cause to swell out
 • Cognates: ἐμπρήθω
 • Forms:
  • πεπρησμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • πρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • πρησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
πρηνέα
πρηνεῖς
πρηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • with the face downward, head-foremost
  • down-hill, leaning forward, leaning headfirst, headlong
  • falling forward
  • prostrate
  • swollen, distended
  • toward ground
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπρηνήςπρηνές
GENπρηνοῦς
DATπρηνεῖ
ACCπρηνῆ
πρηνέα
πρηνές
Plural
 MascFemNeut
NOMπρηνεῖςπρηνῆ
πρηνέα
GENπρηνῶν
DATπρηνέσι(ν)
ACCπρηνεῖςπρηνῆ
πρηνέα
πρῆσαι
πρησθείς
πρησθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πρήθω