προοδηγόν
προοδηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader, someone who goes before to show the way
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροοδηγόςπροοδηγοί
GENπροοδηγοῦπροοδηγῶν
DATπροοδηγῷπροοδηγοῖς
ACCπροοδηγόνπροοδηγούς
VOCπροοδηγέπροοδηγοί
προοδοιπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Literally: to go on before
  • Figurative: to die before now
 • Cognates: ὁδοιπορέω
 • Forms:
  • προοδοιπορήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
προοδοιπορήσαντες
προοδοιπόρον
προοδοιπόρος
πρόοιδα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to know beforehand
  • to have foreknowledge of
 • Forms:
  • προειδότα
   • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • προῄδει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
προοιμιάζομαι
προοιμιαζομένους
προοίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (Job 25:2; Pap. 3:2)
 • Meaning:
  • prelude, preamble, preface, an opening or introduction to something
  • premonition
  • poem, parable
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροοίμιονπροοίμια
GENπροοιμίουπροοιμίων
DATπροοιμίῳπροοιμίοις
ACCπροοίμιονπροοίμια
προοιμίῳ
προόν
προοράω
προορίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to determine before, ordain, predestine
  • to limit in advance, i.e., (figuratively) predetermine
 • Cognates: ἀφορίζω, ἀποδιορίζω, διορίζω, ἐξορίζω, ὁρίζω, παρορίζω, πορίζω
 • Forms:
  • προωρισμένῃ
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • προορίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προορισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • προορώμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • προώρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προώρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προορίσας
προορισθέντες
προορώμην
προορῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: προοράω