πρό
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive: before, prior to
   • Of Place: πρὸ θυρῶν - before the doors, πρὸ τῶν πυλῶν - before the gates
   • Of Time: πρὸ τῆς μάχης - before the battle (begins), πρὸ δείπνου - before supper(time), πρὸ ἡμέρας - before day (i.e., daybreak)
   • In defence: μάχεσθαι πρὸ παίδων - to fight for their children; διακινδυνεύειν πρὸ βασιλέως - to run risk in behalf of the king
   • In preference: κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας - to prefer craft before justice
   • Of precedence, rank: πρὸ πάντων - above all (Jas. 5:12, I Pet 4:8)
 • Meaning: πρό + Gen = before