πρέπει
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
 • Root: πρέπω
πρεπέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πρέπω
πρέπον
 • Parse: Verb: Pres Impersonal Act Part Nom Sing Neut
 • Root: πρέπω
πρέποντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πρέπω
πρεπόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fittingly, gracefully, fitly
πρεπούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: πρέπω
πρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be conspicuous, distinguished, comely
  • to be proper, be becoming, be flattering
  • to be fitting, suitable, appropriate
  • to appeal (to one's senses)
 • Cognates: διαπρέπω, ἐκπρέπω, ἐπιπρέπω, πρέπω
 • Forms:
  • πρεπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἔπρεπε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπρεπεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • πρέπει Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
  • πρέπον Verb: Pres Impersonal Act Part Nom Sing Neut
  • πρέποντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πρεπούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
πρεσβεῖα
πρεσβεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • seniority, an embassy, ambassador, ambassage, message
  • an official journey made on behalf of someone in authority
 • Forms:
  • πρεσβείαν Noun: Acc Sing Fem
πρεσβείαν
πρεσβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seniority, by eldest, a gift of honour, status of an elder
  • privilege of age and seniority
  • old age
 • Forms:
  • πρεσβεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • πρεσβείου Noun: Gen Sing Neut
  • πρεσβείῳ Noun: Dat Sing Neut
πρεσβείου
πρέσβεις
πρεσβείῳ
πρεσβεύομεν
πρεσβεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: πρεσβεύω
πρεσβεύσοντα
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πρεσβεύω
πρεσβευταί
πρεσβευταῖς
πρεσβευτάς
πρεσβευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ambassador, messenger, envoy
 • Forms:
  • πρεσβευταί Noun: Nom Plur Masc
  • πρεσβευταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • πρεσβευτάς Noun: Acc Plur Masc
πρεσβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be an elder, be a senior, be an ambassador, representative
 • Forms:
  • πρεσβεύσοντα
   • Verb: Fut Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
  • πρεσβεῦσαι
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
  • πρεσβεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
πρέσβυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ambassador, alderman, envoy
  • aged, old man, venerable, honoured
 • Forms:
  • πρέσβεις Noun: Nom Plur Masc
πρεσβῦτα
πρεσβῦται
πρεσβύτας
πρεσβύτατον
πρεσβύτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eldest, oldest
 • Forms:
  • πρεσβύτατον Adj: Acc Sing Masc superl
πρεσβυτέρα
πρεσβύτεραι
πρεσβυτέραν
πρεσβυτέρας
πρεσβύτερε
πρεσβυτέριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: council of elders, order of elders, presbytery
 • Forms:
  • πρεσβυτερίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • πρεσβυτερίου Noun: Gen Sing Neut
πρεσβυτερίου
πρεσβυτερίῳ
πρεσβύτεροι
πρεσβυτέροις
πρεσβύτερον
πρεσβύτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • elderly, old of age
   • older of age
  • Substantive:
   • elder person (by age or status)
 • Forms:
  • πρεσβυτέρα Adj: Nom Sing Fem Super
  • πρεσβύτεραι Adj: Nom Plur Fem compar
  • πρεσβυτέραν Adj: Acc Sing Fem Super
  • πρεσβυτέρας Adj: Acc Plur Fem
  • πρεσβύτερε Adj: Voc Sing Masc
  • πρεσβύτεροι
   • Adj: Nom Plur Masc
   • Adj: Voc Plur Masc
  • πρεσβυτέροις Adj: Dat Plur Masc
  • πρεσβύτερον Adj: Acc Sing Masc super
  • πρεσβυτέρου Adj: Gen Sing Masc
  • πρεσβυτέρους Adj: Acc Plur Masc
  • πρεσβυτέρῳ Adj: Dat Sing Masc
  • πρεσβυτέρων Adj: Gen Plur Masc
πρεσβυτέρου
πρεσβυτέρους
πρεσβυτέρῳ
πρεσβυτέρων
πρεσβύτῃ
πρεσβύτην
πρεσβύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • age, seniority
  • an old (person), elder
  • ambassador, spokesman
  • someone invested with authority, an envoy
 • Forms:
  • πρεσβῦτα Noun: Voc Sing Masc
  • πρεσβῦται Noun: Nom Plur Masc
  • πρεσβύτας Noun: Acc Plur Masc
  • πρεσβύτην Noun: Acc Sing Masc
  • πρεσβύτου Noun: Gen Sing Masc
  • πρεσβύτῃ Noun: Dat Sing Masc
πρεσβῦτι
πρεσβύτιδας
πρεσβῦτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aged woman, elderly lady
 • Forms:
  • πρεσβῦτι Noun: Voc Sing Fem
  • πρεσβύτιδας Noun: Acc Plur Fem
πρεσβύτου