πρίαμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to buy, purchase
 • Forms:
  • ἐπρίατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • πρίασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • πρίασθε Verb: Aor Mid imp 2nd Plur
πρίασθαι
πρίασθε
πρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to saw asunder, saw apart, saw in two
  • to cut with a saw
  • to thresh with sledges of iron
  • to torture
 • Cognates: διαπρίζω
 • Forms:
  • ἔπριζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
πρίν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: before (that), ere, formerly
πρῖνον
πρῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oak tree, the evergreen oak
 • Forms:
  • πρῖνον Noun: Acc Sing Fem
πρίονι
πρίονος
πρίοσιν
πρίσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: πρίω
πριστηροειδεῖς
πριστηροειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like a saw, serrated, saw-shaped
 • Forms:
  • πριστηροειδεῖς Adj: Acc Plur Masc
top
πρίω
πρίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a saw
  • mountain ridge, saw-toothed mountain range, serrated mountain ridge
 • Forms:
  • πρίονι Noun: Dat Sing Masc
  • πρίονος Noun: Gen Sing Masc
  • πρίοσιν Noun: Dat Plur Masc