ἀποστολαί
ἀποστολαῖς
ἀποστολάς
ἀποστολή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποστολήἀποστολαί
GENἀποστολῆςἀποστόλων
DATἀποστολῇἀποστολαῖς
ACCἀποστολήνἀποστολάς
ἀποστολῇ
ἀποστολήν
ἀποστολῆς
ἀποστολικάς
ἀποστολικῆς
ἀποστολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: apostolic
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀποστολικόςἀποστολικήἀποστολικόν
GENἀποστολικοῦἀποστολικῆς
ἀποστολικάς
ἀποστολικοῦ
DATἀποστολικῷἀποστολικῇἀποστολικῷ
ACCἀποστολικόνἀποστολικήνἀποστολικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀποστολικοίἀποστολικαίἀποστολικά
GENἀποστολικῶνἀποστολικῶνἀποστολικῶν
DATἀποστολικοῖςἀποστολικαῖςἀποστολικοῖς
ACCἀποστολικούςἀποστολικάςἀποστολικά
ἀποστολικούς
ἀποστολικῷ
ἀπόστολοι
ἀποστόλοις
ἀπόστολον
ἀπόστολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: apostle, messenger, ambassador, he that is sent
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀπόστολοςἀπόστολοι
GENἀποστόλουἀποστόλων
DATἀποστόλῳἀποστόλοις
ACCἀπόστολονἀποστόλους
ἀποστόλου
ἀποστόλους
ἀποστόλων
ἀποστοματίζειν
ἀποστοματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to question closely, interrogate, provoke to speak, dictate, catechize
 • Forms:
  • ἀποστοματίζειν Verb: Pres Act Infin