ἅμα
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning:
  • Adverb:
   • jointly, at once, together, together with, at the same time, early, both, alike, likewise
  • Preposition: +Dat.
   • together with
   • immediately following in time
 • Note: ἅμα πρωῒ = early in the morning
ἀμαδαρώθ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: galloping, prancing (Judg. 5:22)
ἀμαθεῖς
ἀμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ignorant, unlearned
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμαθήςἀμαθές
GENἀμαθοῦς
DATἀμαθεῖ
ACCἀμαθῆἀμαθές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμαθεῖςἀμαθῆ
GENἀμαθῶν
DATἀμαθέσι(ν)
ACCἀμαθεῖςἀμαθῆ
ἀμαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: folly, ignorance, stupidity, refusal to learn
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμαθίαἀμαθίαι
GENἀμαθίαςἀμαθιῶν
DATἀμαθίᾳἀμαθίαις
ACCἀμαθίανἀμαθίας
ἀμαθίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀμαθία
ἅμαξα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wagon (for transporting people or goods)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἅμαξαἅμαξαι
GENἁμάξηςἅμαξῶν
DATἁμάξῃἁμάξαις
ACCἅμαξανἁμάξας
ἁμάξαις
ἅμαξαν
ἁμάξας
ἁμάξῃ
ἁμάξης
ἀμαράντινον
ἀμαράντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fadeless, unfading, something that does not fade away
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμαράντινοςἀμαράντινον
GENἀμαραντίνου
DATἀμαραντίνῳ
ACCἀμαράντινον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμαράντινοιἀμαράντινα
GENἀμαραντίνων
DATἀμαραντίνοις
ACCἀμαραντίνουςἀμαράντινα
ἀμαράντοις
ἀμάραντον
ἀμάραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unfading, undecaying
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμάραντοςἀμάραντον
GENἀμαράντου
DATἀμαράντῳ
ACCἀμάραντον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμάραντοιἀμάραντα
GENἀμαράντων
DATἀμαράντοις
ACCἀμαράντουςἀμάραντα
ἁμάρτανε
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνειν
ἁμαρτάνεις
ἁμαρτάνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνητε
ἁμαρτάνομεν
ἁμαρτάνοντα
ἁμαρτάνοντας
ἁμαρτάνοντες
ἁμαρτάνοντι
ἁμαρτανόντων
ἁμαρτάνουσα
ἁμαρτάνουσι
ἁμαρτάνουσιν
ἁμαρτάνω
 • Present
 • ἁμάρτανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἁμαρτάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁμαρτάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἁμαρτάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἁμαρτάνετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἁμαρτάνῃ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἁμαρτάνητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
 • ἁμαρτάνομεν Verb: Pres/Imp Act Ind 1st Plur
 • ἁμαρτάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἁμαρτάνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἁμαρτάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἁμαρτάνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἁμαρτανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἁμαρτάνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἁμαρτάνουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἁμαρτάνουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • ἁμαρτάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἡμάρτανον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἁμαρτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁμαρτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἁμαρτήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἁμαρτήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἁμαρτήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἁμαρτησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἁμαρτήσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἁμαρτήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἁμαρτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἁμαρτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἁμαρτεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἁμάρτῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἁμάρτῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἁμαρτήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἁμαρτήσαντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἁμαρτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἁμαρτησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἁμαρτήσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἁμαρτήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἁμαρτησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἁμαρτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἁμαρτήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἁμάρτητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἁμαρτόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἁμαρτόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἁμαρτόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἁμαρτούσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
 • ἁμάρτω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἁμάρτωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἁμαρτών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἁμάρτωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἥμαρτε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἥμαρτεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἥμαρτες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἡμάρτετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἡμαρτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἡμάρτομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἥμαρτον
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἡμάρτοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἡμαρτηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἡμαρτηκότα
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • ἡμάρτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἠμαρτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἡμάρτηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἡμαρτήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἡμάρτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἡμαρτηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • ἡμαρτηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • ἡμαρτηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἡμαρτηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
ἁμαρτάνων
ἁμαρτεῖν
ἁμάρτῃ
ἁμάρτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sinful act, sin, offence, transgression, failure, fault
  • failure to achieve an aim
  • penalty incurred for committing a sin
  • slaughtered animal offered to atone, sin offering
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἁμάρτημαἁμαρτήματα
GENἁμαρτήματοςἁμαρτημάτων
DATἁμάρτηματιἁμαρτήμασι(ν)
ACCἁμάρτημαἁμαρτήματα
ἁμαρτήμασι
ἁμαρτήμασιν
ἁμαρτήματα
ἁμαρτήματος
ἁμαρτημάτων
ἁμάρτῃς
ἁμαρτήσαντας
ἁμαρτήσαντες
ἁμαρτήσαντος
ἁμαρτησάντων
ἁμαρτήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτήσασιν
ἁμαρτησάτω
ἁμαρτήσει
ἁμαρτήσεις
ἁμαρτήσεσθε
ἁμαρτήσεται
ἁμαρτήσῃ
ἁμάρτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sin
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁμάρτησιςἁμαρτήσεις
GENἁμαρτήσεωςἁμαρτήσεων
DATἁμαρτήσειἁμαρτήσεσι(ν)
ACCἁμάρτησι(ν)ἁμαρτήσεις
ἁμαρτήσομαι
ἁμαρτησόμεθα
ἁμαρτήσωμεν
ἁμαρτήσονται
ἁμαρτήσουσιν
ἁμαρτήσω
ἁμαρτήσωμεν
ἁμάρτητε
ἁμαρτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sinful act, offence, sin, transgression, violation
  • state of being sinful
  • slaughtered animal offered to atone, sin offering
  • penalty incurred for committing a sin
  • guilt
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἁμαρτίαἁμαρτίαι
GENἁμαρτίαςἁμαρτιῶν
DATἁμαρτίᾳἁμαρτίαις
ACCἁμαρτίανἁμαρτίας
ἁμαρτίᾳ
ἁμαρτίαι
ἁμαρτίαις
ἁμαρτίαν
ἁμαρτίας
ἁμαρτιῶν
ἁμαρτόντες
ἁμαρτόντι
ἁμαρτόντων
ἁμαρτούσης
ἀμάρτυρον
ἀμάρτυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unattested, without witness
 • Note: smooth breathing, not rough; alpha privative, i.e., not μάρτυρος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμάρτυροςἀμάρτυρον
GENἀμαρτύρου
DATἀμαρτύρῳ
ACCἀμάρτυρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμάρτυροιἀμάρτυρα
GENἀμαρτύρων
DATἀμαρτύροις
ACCἀμαρτύρουςἀμάρτυρα
ἁμάρτω
ἁμαρτωλέ
ἁμαρτωλοί
ἁμαρτωλοῖς
ἁμαρτωλόν
ἁμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: sinful, sinning, given to sin
  • Substantival: sinner
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁμαρτωλόςἁμαρτωλόν
GENἁμαρτωλοῦ
DATἁμαρτωλῷ
ACCἁμαρτωλόν
VOCἁμαρτωλέ
Plural
 MascFemNeut
NOMἁμαρτωλοίἁμαρτωλά
GENἁμαρτωλῶν
DATἁμαρτωλοῖς
ACCἁμαρτωλούςἁμαρτωλά
VOCἁμαρτωλοίἁμαρτωλά
ἁμαρτωλοῦ
ἁμαρτωλούς
ἁμαρτωλῷ
ἁμαρτωλῶν
ἁμάρτωμεν
ἁμαρτών
ἁμαρτῶντι
ἁμάρτωσιν
ἀμασενίθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Amesenith, an unknown musical term (I Chron. 15:21)
ἀμάσητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unchewed (food)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμάσητοςἀμάσητον
GENἀμασήτου
DATἀμασήτῳ
ACCἀμάσητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμάσητοιἀμάσητα
GENἀμασήτων
DATἀμασήτοις
ACCἀμασήτουςἀμάσητα
ἀματτάρι
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Acc Sing Fem
 • Hebrew:
 • Meaning: mark, target, amattari (I Sam 20:20)
ἀμαυρά
ἀμαυροῖ
ἀμαυρόν
ἀμαυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hardly seen, dim, faint, not clearly visible
  • obscure, unknown, inconspicuous
  • shadowy, dark
 • Forms:
  • ἀμαυρά Adj: Nom Sing Fem
  • ἀμαυρόν Adj: Nom Sing Neut
ἀμαυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to render blind
  • to grow dim, grow faint, make dim, obscure
  • to weaken, tarnish, cause to lose lustre
 • Cognates: ἀπαμαυρόω
 • Forms:
  • ἀμαυροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμαυρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠμαυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀμαυρωθήσεται
ἀμαύρωσιν
ἀμαύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: darkening, dimness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμαύρωσιςἀμαυρώσεις
GENἀμαυρώσεωςἀμαυρώσεων
DATἀμαυρώσειἀμαυρώσεσι(ν)
ACCἀμαύρωσι(ν)ἀμαυρώσεις
ἀμαφέθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Acc Sing
 • Hebrew:
 • Meaning: threshold, doorway, sill (I Sam. 5:4)
ἄμαχον
ἄμαχος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄμαχοςἄμαχον
GENἀμάχου
DATἀμάχῳ
ACCἄμαχον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄμαχοιἄμαχα
GENἀμάχων
DATἀμάχοις
ACCἀμάχουςἄμαχα
ἀμάχους
ἀμάχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without strife, without battle
ἀμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reap, harvest, reap down, mow, (lit.: to cut vegetation and collect it)
 • Forms:
  • ἀμησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur