ἄμωμα
ἀμωμάτων
ἀμώμητα
ἀμώμητοι
ἀμώμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blameless, unblamable
 • Forms:
  • ἀμώμητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀμώμητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀμωμάτων Adj: Gen Plur Masc/Neut
ἄμωμοι
ἀμώμοις
ἄμωμον
ἄμωμον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: amomum spice
ἄμωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unblemished, without blemish or spot
  • blameless, without blame, faultless, unblamable, impeccable
 • Forms:
  • ἄμωμα Adj: Nom Plur Neut
  • ἄμωμοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀμώμοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἄμωμον Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • ἀμώμου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀμώμους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀμώμῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀμώμων Adj: Gen Plur Masc
ἀμώμου
ἀμώμους
ἀμώμῳ
ἀμώμων
ἀμώμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blamelessly, without blame