ἄμωμα
ἀμωμάτων
ἀμώμητα
ἀμώμητοι
ἀμώμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blameless, unblamable
 • Forms:
  • ἀμώμητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀμώμητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀμωμάτων Adj: Gen Plur Masc/Neut
ἄμωμοι
ἀμώμοις
ἄμωμον
ἄμωμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: amomum spice
ἄμωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unblemished, without blemish or spot
  • blameless, without blame, faultless, unblamable, impeccable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄμωμοςἄμωμον
GENἀμώμου
DATἀμώμῳ
ACCἄμωμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄμωμοιἄμωμα
GENἀμώμων
DATἀμώμοις
ACCἀμώμουςἄμωμα
ἀμώμου
ἀμώμους
ἀμώμῳ
ἀμώμων
ἀμώμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blamelessly, without blame