ἀμήν
 • Parse: Transliterated Hebrew Particle
 • Meaning: amen, truly, surely, verily
 • Hebrew:
ἀμησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀμάω
ἀμήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀμάω
ἀμήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἀμάω
ἀμήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀμάω
top
ἀμήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἀμάω
ἄμητον
ἄμητος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harvesting, reaping
 • Forms:
  • ἄμητον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀμήτου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀμήτῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀμητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: crop ripe for harvesting
 • Forms:
  • ἀμητοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀμητούς Noun: Acc Plur Masc
ἀμήτου
ἀμητοῦ
ἀμητούς
ἀμήτῳ
ἀμήτωρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: motherless, without mother
ἀμήχανον
ἀμήχανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: impossible, inconceivable, unthinkable, helpless, despairing, difficult, impractical
 • Forms:
  • ἀμήχανον Adj: Acc Sing Masc