ἀμίαντον
ἀμίαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undefiled, unsoiled, unblemished, pure
 • Forms:
  • ἀμίαντον Adj: Acc Sing Fem
  • ἀμιάντους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀμιάντων Adj: Gen Plur Masc
ἀμιάντους
ἀμιάντων
ἀμιγῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀμιγής
ἀμιγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unmixed, pure
 • Forms:
  • ἀμιγῆ
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀμίμητα
ἀμίμητον
ἀμίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inimitable
 • Forms:
  • ἀμίμητα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀμίμητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀμιξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sedition, revolt
 • Note: alternate spelling of ἀμειξία
ἀμισθί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reward, without being paid