ἀμίαντον
ἀμίαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undefiled, unsoiled, unblemished, pure
 • Forms:
ἀμιάντους
ἀμιάντων
ἀμιγῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀμιγής
ἀμιγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unmixed, pure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμιγήςἀμιγές
GENἀμιγοῦς
DATἀμιγεῖ
ACCἀμιγῆἀμιγές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμιγεῖςἀμιγῆ
GENἀμιγῶν
DATἀμιγέσι(ν)
ACCἀμιγεῖςἀμιγῆ
ἀμίμητα
ἀμίμητον
ἀμίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inimitable
 • Forms:
ἀμιξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sedition, revolt
 • Note: alternate spelling of ἀμειξία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμιξίαἀμιξίαι
GENἀμιξίαςἀμιξιῶν
DATἀμιξίᾳἀμιξίαις
ACCἀμιξίανἀμιξίας
ἀμισθί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reward, without being paid