ἄμπελοι
ἀμπέλοις
ἄμπελον
ἄμπελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vine, grapevine
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄμπελοςἄμπελοι
GENἀμπέλουἀμπέλων
DATἀμπέλῳἀμπέλοις
ACCἄμπελονἀμπέλους
ἀμπέλου
ἀμπελουργοί
ἀμπελουργόν
ἀμπελουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vine-dresser, pruner, vine-pruner, vine-worker, gardener
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀμπελουργόςἀμπελουργοί
GENἀμπελουργοῦἀμπελουργῶν
DATἀμπελουργῷἀμπελουργοῖς
ACCἀμπελουργόνἀμπελουργούς
VOCἀμπελουργέἀμπελουργοί
ἀμπελουργούς
ἀμπέλους
ἀμπέλῳ
ἀμπελών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vineyard
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀμπελώνἀμπελῶνες
GENἀμπελῶνοςἀμπελώνων
DATἀμπελῶνιἀμπελῶσιν
ACCἀμπελῶναἀμπελῶνας
ἀμπέλων
ἀμπελῶνα
ἀμπελῶνας
ἀμπελῶνες
ἀμπελῶνι
ἀμπελῶνος
ἀμπελώνων
ἀμπελῶσιν
ἀμπέχεσθαι
ἀμπέχω
ἀμπλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: error, fault, sin
 • Note: also spelled ἀμβλακία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμπλακίαἀμπλακίαι
GENἀμπλακίαςἀμπλακιῶν
DATἀμπλακίᾳἀμπλακίαις
ACCἀμπλακίανἀμπλακίας
ἄμπωτιν
ἄμπωτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the ebb-tide, a sucking back
 • Forms:
  • ἄμπωτιν Noun: Acc Sing Fem