ἄμπελοι
ἀμπέλοις
ἄμπελον
ἄμπελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vine, grapevine
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄμπελοςἄμπελοι
GENἀμπέλουἀμπέλων
DATἀμπέλῳἀμπέλοις
ACCἄμπελονἀμπέλους
ἀμπέλου
ἀμπελουργοί
ἀμπελουργόν
ἀμπελουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vine-dresser, pruner, vine-pruner, vine-worker, gardener
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀμπελουργόςἀμπελουργοί
GEN  
DAT  
ACCἀμπελουργόνἀμπελουργούς
ἀμπελουργούς
ἀμπέλους
ἀμπέλῳ
ἀμπελών 
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vineyard
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀμπελώνἀμπελῶνες
GENἀμπελῶνοςἀμπελώνων
DATἀμπελῶνιἀμπελῶσιν
ACCἀμπελῶναἀμπελῶνας
ἀμπέλων 
ἀμπελῶνα
ἀμπελῶνας
ἀμπελῶνες
ἀμπελῶνι
ἀμπελῶνος
ἀμπελώνων
ἀμπελῶσιν
ἀμπέχεσθαι
ἀμπέχω
ἀμπλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: error, fault, sin
 • Note: also spelled ἀμβλακία
ἄμπωτιν
ἄμπωτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the ebb-tide, a sucking back
 • Forms:
  • ἄμπωτιν Noun: Acc Sing Fem