ἀμνάδα
ἀμνάδας
ἀμνάδες
ἀμνάδων
ἀμνάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lamb, ewe-lamb
 • Forms:
  • ἀμνάδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀμνάδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀμνάδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἀμνάδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἀμνάδων Noun: Gen Plur Fem
  • ἀμνάσιν Noun: Dat Plur Fem
ἀμνάσιν
ἀμνημονεῖς
ἀμνημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to forget, not to remember, be unmindful, not to make mention of
 • Forms:
  • ἀμνημονεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἀμνημονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀμνημονήσῃς
ἀμνησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • forgetfulness, forgetting, amnesia
  • decree of amnesty, deliberate forgetfulness
ἀμνησικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • forgivingness
  • act of granting amnesty
 • Forms:
  • ἀμνησικακίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀμνησικακίαν
ἀμνησίκακοι
ἀμνησίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing no malice, forgiving
 • Forms:
  • ἀμνησίκακοι Adj: Nom Plur Masc
ἀμνησικάκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without bearing malice, forgivingly
ἀμνήστευτον
ἀμνήστευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not yet engaged to be married, not yet betrothed, unwooed, not sought in lawful wedlock
 • Forms:
  • ἀμνήστευτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀμνηστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forgetfulness (of wrong), an amnesty, reprieve
 • Forms:
  • ἀμνηστίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀμνηστίαν
ἀμνοί
ἀμνοῖς
ἀμνόν
ἀμνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lamb
 • Forms:
  • ἀμνοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀμνοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀμνόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀμνοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀμνούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀμνῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀμνῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀμνοῦ
ἀμνούς
ἀμνῷ
ἀμνῶν