ἀμνάδα
ἀμνάδας
ἀμνάδες
ἀμνάδων
ἀμνάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lamb, ewe-lamb
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμνάςἀμνάδες
GENἀμνάδοςἀμνάδων
DATἀμνάδιἀμνάσιν
ACCἀμνάδαἀμνάδας
ἀμνάσιν
ἀμνημονεῖς
ἀμνημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to forget, not to remember, be unmindful, not to make mention of
 • Forms:
  • ἀμνημονεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἀμνημονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀμνημονήσῃς
ἀμνησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • forgetfulness, forgetting, amnesia
  • decree of amnesty, deliberate forgetfulness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμνησίαἀμνησίαι
GENἀμνησίαςἀμνησιῶν
DATἀμνησίᾳἀμνησίαις
ACCἀμνησίανἀμνησίας
ἀμνησικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • forgivingness
  • act of granting amnesty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμνησικακίαἀμνησικακίαι
GENἀμνησικακίαςἀμνησικακιῶν
DATἀμνησικακίᾳἀμνησικακίαις
ACCἀμνησικακίανἀμνησικακίας
ἀμνησικακίαν
ἀμνησίκακοι
ἀμνησίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing no malice, forgiving
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμνησίκακοςἀμνησίκακον
GENἀμνησικάκου
DATἀμνησικάκῳ
ACCἀμνησίκακον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμνησίκακοιἀμνησίκακα
GENἀμνησικάκων
DATἀμνησικάκοις
ACCἀμνησικάκουςἀμνησίκακα
ἀμνησικάκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without bearing malice, forgivingly
ἀμνήστευτον
ἀμνήστευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not yet engaged to be married, not yet betrothed, unwooed, not sought in lawful wedlock
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀμνήστευτοςἀμνήστευτον
GENἀμνηστεύτου
DATἀμνηστεύτῳ
ACCἀμνήστευτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀμνήστευτοιἀμνήστευτα
GENἀμνηστεύτων
DATἀμνηστεύτοις
ACCἀμνηστεύτουςἀμνήστευτα
ἀμνηστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forgetfulness (of wrong), an amnesty, reprieve
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀμνηστίαἀμνηστίαι
GENἀμνηστίαςἀμνηστιῶν
DATἀμνηστίᾳἀμνηστίαις
ACCἀμνηστίανἀμνηστίας
ἀμνηστίαν
ἀμνοί
ἀμνοῖς
ἀμνόν
ἀμνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lamb
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀμνόςἀμνοί
GENἀμνοῦἀμνῶν
DATἀμνῷἀμνοῖς
ACCἀμνόνἀμνούς
ἀμνοῦ
ἀμνούς
ἀμνῷ
ἀμνῶν