ἅμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something tied
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἅμμαἅμματα
GENἅμματοςἁμμάτων
DATἅμματιἅμμασι(ν)
ACCἅμμαἅμματα
ἀμμαζειβί
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Gen Sing
 • Meaning: altar
ἅμματι
ἄμμον
ἄμμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sand, fine soil particles
 • Forms:
  • ἄμμον Noun: Acc Sing Fem
  • ἄμμου Noun: Gen Sing Fem
  • ἄμμῳ Noun: Dat Sing Fem
ἄμμου
ἄμμῳ
ἀμμώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: sandy, gravelly