ἀφρα
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: Aphra
ἄφραστον
ἄφραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: too wonderful for words
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄφραστοςἄφραστον
GENἀφράστου
DATἀφράστῳ
ACCἄφραστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄφραστοιἄφραστα
GENἀφράστων
DATἀφράστοις
ACCἀφράστουςἄφραστα
ἀφρίζει
ἀφρίζειν
ἀφρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to froth (at the mouth), foam
 • Cognates: ἀπαφρίζω, ἐπαφρίζω
 • Forms:
  • ἀφρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀφρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀφρίζων
ἄφρον
ἄφρονα
ἄφρονας
ἄφρονες
ἀφρονέστατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἄφρων
ἀφρονέστατος
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἄφρων
ἀφρονεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to act foolishly, become foolish
 • Forms:
  • ἠφρονεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἀφρονέω
ἄφρονι
ἄφρονος
ἀφρονουμένου
ἄφροντις
ἀφροντιστεῖν
ἀφροντιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be careless, be unconcerned, be heedless
 • Forms:
  • ἀφροντιστεῖν Verb: Pres Act Infin
ἀφρόνων
ἀφρόνως
ἀφρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: froth, foam, slobber, slaver
 • Forms:
Mascline
 SingularPlural
NOMἀφρόςἀφροί
GENἀφροῦἄφρων
DATἀφρῷ 
ACCἀφρόνἀφρούς
ἄφροσι
ἄφροσιν
ἀφροσόνη
ἀφροσύναις
ἀφροσύνη
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφροσύνηἀφροσύναι
GENἀφροσύνηςἀφροσυνῶν
DATἀφροσύνῃἀφροσύναις
ACCἀφροσύνηνἀφροσύνας
VOCἀφροσύνηἀφροσύναι
ἀφροσύνῃ
ἀφροσύνην
ἀφροσύνης
ἀφροῦ
ἄφρων
Singular
 MascFemNeut
NOMἄφρωνἄφρον
GENἄφρονος
DATἄφρονι
ACCἄφρονα
VOCἄφρονἄφρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄφρονεςἄφρονα
GENἀφρόνων
DATἄφροσι(ν)
ACCἄφροναςἄφρονα
VOCἄφρονεςἄφρονα
 • Superlative
 • ἀφρονέστατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • ἀφρονέστατος Adj: Nom Plur Masc Superlative