ἀφρα
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: Aphra
ἄφραστον
ἄφραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: too wonderful for words
 • Forms:
  • ἄφραστον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀφρίζει
ἀφρίζειν
ἀφρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to froth (at the mouth), foam
 • Cognates: ἀπαφρίζω, ἐπαφρίζω
 • Forms:
  • ἀφρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀφρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀφρίζων
ἄφρον
ἄφρονα
ἄφρονας
ἄφρονες
ἀφρονέστατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἄφρων
ἀφρονέστατος
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἄφρων
ἀφρονεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to act foolishly, become foolish
 • Forms:
  • ἠφρονεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἀφρονέω
top
ἄφρονι
ἄφρονος
ἀφρονουμένου
top
ἄφροντις
ἀφροντιστεῖν
ἀφροντιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be careless, be unconcerned, be heedless
 • Forms:
  • ἀφροντιστεῖν Verb: Pres Act Infin
ἀφρόνων
ἀφρόνως
ἀφρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: froth, foaming, slaver
 • Forms:
  • ἀφροῦ Noun: Gen Sing Masc
ἄφροσι
ἄφροσιν
ἀφροσόνη
ἀφροσύναις
ἀφροσύνη
ἀφροσύνῃ
ἀφροσύνην
ἀφροσύνης
ἀφροῦ
ἄφρων