ἁφθάνω
ἀφθαρσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incorruptibility, unending existence, immortality, incorruption, genuineness, sincerity, integrity
 • Cognates: ἀκαθαρσία, ἀφθαρσία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφθαρσίαἀφθαρσίαι
GENἀφθαρσίαςἀφθαρσιῶν
DATἀφθαρσίᾳἀφθαρσίαις
ACCἀφθαρσίανἀφθαρσίας
ἀφθαρσίᾳ
ἀφθαρσίαν
ἀφθαρσίας
ἄφθαρτα
ἄφθαρτοι
ἄφθαρτον
ἄφθαρτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄφθαρτοςἄφθαρτον
GENἀφθάρτου
DATἀφθάρτῳ
ACCἄφθαρτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄφθαρτοιἄφθαρτα
GENἀφθάρτων
DATἀφθάρτοις
ACCἀφθάρτουςἄφθαρτα
ἀφθάρτου
ἀφθάρτῳ
ἀφθάρτων
ἁφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀφθονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from envy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφθονίαἀφθονίαι
GENἀφθονίαςἀφθονιῶν
DATἀφθονίᾳἀφθονίαις
ACCἀφθονίανἀφθονίας
ἀφθονίᾳ
ἄφθονον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄφθονος
ἄφθονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • copious, bounteous, ungrudging, without envy
  • liberal and generous in provision
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄφθονοςἄφθονον
GENἀφθόνου
DATἀφθόνῳ
ACCἄφθονον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄφθονοιἄφθονα
GENἀφθόνων
DATἀφθόνοις
ACCἀφθόνουςἄφθονα
ἀφθόνους
ἀφθόνῳ
ἀφθόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ungrudgingly, abundantly, liberally and generously
ἄφθορα
ἀφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incorruption, incorruptness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀφθορίαἀφθορίαι
GENἀφθορίαςἀφθοριῶν
DATἀφθορίᾳἀφθορίαις
ACCἀφθορίανἀφθορίας
ἀφθορίαν
ἄφθορος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄφθοροςἄφθορον
GENἀφθόρου
DATἀφθόρῳ
ACCἄφθορον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄφθοροιἄφθορα
GENἀφθόρων
DATἀφθόροις
ACCἀφθόρουςἄφθορα