ἁφθάνω
ἀφθαρσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incorruptibility, unending existence, immortality, incorruption, genuineness, sincerity, integrity
 • Cognates: ἀκαθαρσία, ἀφθαρσία
 • Forms:
  • ἀφθαρσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀφθαρσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀφθαρσίας Noun: Gen Sing Fem
ἀφθαρσίᾳ
ἀφθαρσίαν
ἀφθαρσίας
ἄφθαρτα
ἄφθαρτοι
ἄφθαρτον
ἄφθαρτος
ἀφθάρτου
ἀφθάρτῳ
ἀφθάρτων
ἁφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀφθονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from envy
 • Forms:
  • ἀφθονίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀφθονίᾳ
ἄφθονον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄφθονος
ἄφθονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • copious, bounteous, ungrudging, without envy
  • liberal and generous in provision
 • Forms:
  • ἄφθονον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀφθόνους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀφθόνῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀφθόνους
ἀφθόνῳ
ἀφθόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ungrudgingly, abundantly, liberally and generously
ἄφθορα
top
ἀφθορία
ἀφθορίαν
ἄφθορος