ᾄδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play (a song), sing (a song), chant
 • Concord: 1Chron 25:7; 29:27
 • Cognates: συνᾴδω
 • Forms:
 • Present
 • ᾄδειν Verb: Pres Act Infin
 • ἄδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ᾄδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ᾀδομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ᾀδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ᾄδοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ᾄδοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ᾀδόντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ᾄδουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ᾀδούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ᾄδουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ᾀδουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Future
 • ᾄσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ᾄσομεν Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ᾄσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ᾄσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ᾄσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ᾀσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ᾆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ᾄσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ᾖσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
αδων
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: Lord
 • Hebrew:
 • Concord: Jer 41:5 LXX (Jer 34:5 MT)
ἀδωρηέμ
 • Parse: Hebrew Noun Plur
 • Meaning: nobles, their nobles
 • Hebrew:
 • Concord: Neh 3:5
ἀδωροδόκητον
ἀδωροδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: incorruptible
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀδωροδόκητοςἀδωροδόκητον
GENἀδωροδοκήτου
DATἀδωροδοκήτῳ
ACCἀδωροδόκητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀδωροδόκητοιἀδωροδόκητα
GENἀδωροδοκήτων
DATἀδωροδοκήτοις
ACCἀδωροδοκήτουςἀδωροδόκητα