ᾄδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play (a song), sing (a song), chant
 • Concord: 1Chron 25:7; 29:27
 • Cognates: συνᾴδω
 • Forms:
  • ᾄδειν Verb: Pres Act Infin
  • ἄδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ᾄδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ᾀδομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ᾀδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ᾄδοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ᾄδοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ᾀδόντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ᾄδουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ᾀδούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ᾄδουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ᾄδουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ᾀδουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ᾄσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ᾀσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ᾄσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ᾄσομεν Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ᾆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ᾄσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ᾄσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ᾄσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ᾖσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
αδων
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: Lord
 • Hebrew:
 • Concord: Jer 41:5 LXX (Jer 34:5 MT)
top
ἀδωρηέμ
 • Parse: Hebrew Noun Plur
 • Meaning: nobles, their nobles
 • Hebrew:
 • Concord: Neh 3:5
ἀδωροδόκητον
ἀδωροδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incorruptible
 • Forms:
  • ἀδωροδόκητον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut